nhà cung cấp nhựa, tấm nhựa, thanh nhựa, ống nhựa, tấm mica, cửa hàng
Ngành công nghiệp nổi bật
Cải tiến Trang chủ Cửa hàng & Các sản phẩm (3088-HI)
Trang chủ Cải thiện Cửa hàng & Sản phẩm
Các cửa hàng và sản phẩm nâng cấp tại nhà - Nhựa chuyên nghiệp cung cấp nhiều loại chất dẻo được sử dụng để sản xuất hàng loạt các sản phẩm cải tiến khác nhau. Vật liệu của chúng tôi được sử dụng bởi hàng trăm nhà sản xuất để tạo ra cửa sổ, cửa ra vào, đúc, cắt, rèm, bàn, cabinetry và ...
  • View In English
  • Các nhà lãnh đạo trong nhựa Sheets, Rods, ống, Profiles, và các thành phần
  • Yêu cầu A Quote
  • NhàNhà / USDA phê duyệt Vật liệu nhựa
Houston Branch Relocated September 2018

USDA phê duyệt Vật liệu nhựa

USDA phê duyệt Vật liệu nhựa
USDA phê duyệt Vật liệu nhựa
USDA (Bộ Nông nghiệp Mỹ) có thẩm quyền đối với thiết bị được sử dụng trong các nhà máy chế biến thịt gia cầm và kiểm tra liên bang, và hơn bao bì vật liệu sử dụng cho các sản phẩm như vậy. Vật liệu được sử dụng trong thiết bị này được phê duyệt trên cơ sở cá nhân. Xác định tính phù hợp cho việc sử dụng của các thành phần và các nguyên vật liệu mà từ đó chúng được tạo ra là trách nhiệm của các nhà sản xuất thiết bị.

Thực phẩm và An toàn và Kiểm Dịch vụ USDA điều chỉnh sản xuất, đóng gói và xử lý thực hành trong ngành công nghiệp thực phẩm nông nghiệp. Trong lịch sử, các USDA xem xét thành phần vật chất và phát hành "thư không phản đối" đối với nguyên liệu được coi là chấp nhận được về mặt hóa học cho các ứng dụng như dự kiến. Giao thức này không còn được thực hành. Để biết thêm thông tin về các quy định của USDA, liên hệ với Bộ Nông nghiệp Mỹ, các hợp chất và bao bì Chi nhánh, Phòng Đánh giá sản phẩm, xây dựng 306 BARC Đông, Beltsville, MD 20705. Bằng điện thoại; (301) 504-8566.
ứng dụng liên quan
Các ứng dụng khác
Sort By:Địa điểm chuyên nghiệp Nhựa
Ban chạy nhât