nhà cung cấp nhựa, tấm nhựa, thanh nhựa, ống nhựa, tấm mica, cửa hàng
Ngành công nghiệp nổi bật
Mass Transit - Bus (3713 MB)
Mass Transit - Xe buýt
Nhựa chuyên nghiệp cung cấp nhiều chất dẻo và vật liệu composite được sử dụng bởi các tuyến xe buýt khác nhau của MTA và đường dài. Vật liệu như ABS, Kydex®, và Boltaron® được sử dụng cho các thành phần và tấm bên trong, trong khi các lớp polycarbonate như Makrolon® TG ...
  • View In English
  • Các nhà lãnh đạo trong nhựa Sheets, Rods, ống, Profiles, và các thành phần
  • Yêu cầu A Quote
Now Open in Tampa, Florida

băng

Chuyên nghiệp Nhựa cung cấp một loạt các băng keo hỗ trợ cho các ứng dụng công nghiệp. Click vào sản phẩm dưới đây để biết thêm chi tiết, hoặc liên hệ với dịch vụ khách hàng.Địa điểm chuyên nghiệp Nhựa
Ban chạy nhât