nhà cung cấp nhựa, tấm nhựa, thanh nhựa, ống nhựa, tấm mica, cửa hàng
Ngành công nghiệp nổi bật
Power Generation & Storage (4911-PG)
Thế hệ điện và lưu trữ
Ngành điện điện liên quan đến việc tạo ra, truyền tải, phân phối và bán điện cho công chúng. Ngành công nghiệp điện bắt đầu bằng việc giới thiệu về ánh sáng điện vào năm 1882. Trong suốt thập niên 1880 và 1890, những mối quan tâm về kinh tế và an toàn đang phát triển dẫn đến ...
  • View In English
  • Các nhà lãnh đạo trong nhựa Sheets, Rods, ống, Profiles, và các thành phần
  • Yêu cầu A Quote

Hiệu suất cao lỏng Chromotography (3826-HP)

Nhiều kênh SICS
Hiệu suất cao lỏng Chromotography (3826-HP)
Hiệu năng cao sắc ký lỏng (HPLC - aka sắc ký lỏng cao áp), là một kỹ thuật trong phân tích hóa học sử dụng để tách, xác định và định lượng mỗi thành phần trong hỗn hợp. Nó dựa vào máy bơm để vượt qua một dung môi lỏng áp lực có chứa các hỗn hợp mẫu thông qua một cột có chứa một chất hấp phụ rắn. Mỗi thành phần trong mẫu tương tác hơi khác với các vật liệu hấp phụ, gây ra tỷ lệ lưu lượng khác nhau cho các thành phần khác nhau và dẫn đến việc tách các thành phần khi chảy ra khỏi cột. HPLC đã được sử dụng cho sản xuất (ví dụ như trong quá trình sản xuất dược phẩm và các sản phẩm sinh học), pháp lý (ví dụ như phát hiện các loại thuốc tăng cường hiệu suất trong nước tiểu), nghiên cứu (ví dụ như tách các thành phần của một mẫu sinh học phức tạp, hoặc các hóa chất tổng hợp tương tự nhau ), và (ví dụ như phát hiện nồng độ vitamin D trong huyết thanh bệnh) mục đích máu. Sắc ký có thể được mô tả như một quá trình chuyển khối lượng liên quan đến sự hấp phụ. HPLC dựa vào máy bơm để vượt qua một chất lỏng áp lực và một hỗn hợp mẫu thông qua một cột đầy hấp phụ, dẫn đến việc tách các thành phần mẫu. Các thành phần hoạt động của cột, chất hấp phụ, thường là một vật liệu hạt làm bằng hạt rắn (ví dụ như silica, polyme, vv). Các thành phần của hỗn hợp mẫu được tách khỏi nhau do mức độ khác nhau của họ về sự tương tác với các hạt thấm. Các chất lỏng áp lực thường là một hỗn hợp các dung môi (như nước, acetonitrile và / hoặc methanol) và được gọi là một pha động. thành phần và nhiệt độ của nó đóng một vai trò quan trọng trong quá trình tách ra bằng cách ảnh hưởng đến sự tương tác diễn ra giữa các thành phần mẫu và vật liệu hấp phụ. .
Sort By:


Địa điểm chuyên nghiệp Nhựa
Ban chạy nhât