nhà cung cấp nhựa, tấm nhựa, thanh nhựa, ống nhựa, tấm mica, cửa hàng Chuyên nghiệp Nhựa bán tấm nhựa, nhựa Rod, nhựa Ống và phim nhựa và vật liệu cho ngành công nghiệp nào
Địa điểm chuyên nghiệp Nhựa
Trương mục Trương mục Giỏ hàng Giỏ hàng
Giới thiệu       Tuyển dụng       Địa điểm      Liên hệ

NhàVespel®

Vespel®

 
Một polyimide hiệu suất cao cung cấp một phạm vi hoạt động của kháng nhiệt, kháng hóa chất, độ bền cơ học và các tài sản khác.

(VESPEL SP1) Vespel® SP-1 Rod & tấm
Vespel® SP-1 Rod & tấm
 
(VESPEL SP-21) Vespel® SP-21 Rod & tấm
Vespel® SP-21 Rod & tấm
 
(VESPELSP22) Vespel® SP-22 Rod & tấm
Vespel® SP-22 Rod & tấm
 
(VESPEL-SP3) Vespel® SP-3 Rod & tấm
Vespel® SP-3 Rod & tấm
 
(VESPEL SP211) Vespel® SP-211 Rod & tấm
Vespel® SP-211 Rod & tấm
 
(VESPEL SCP-5000) Vespel ® SCP-5000
Vespel ® SCP-5000
 
(VESPEL CR6100) Vespel® CR-6100
Vespel® CR-6100
 
(VESPEL BALLS) Vespel® SP-1 Balls
Vespel® SP-1 Balls
 
(Vespel Máy trục vít, Flat Head, có rãnh Drive) Vespel® SP-1 Máy trục vít, Flat Head, có rãnh
Vespel® SP-1 Máy trục vít, Flat Head, có rãnh
 
(Vespel Máy trục vít, Pan-Head, rãnh) Vespel® SP_1 Máy trục vít, Pan-Head, có rãnh
Vespel® SP_1 Máy trục vít, Pan-Head, có rãnh
 
(VESPEL bộ phận) Vespel ® Parts & Rings
Vespel ® Parts & Rings
 
(VESPEL BỘ PHẬN DANH) Vespel® SP-1 Phụ tùng Semiconductor
Phụ Vespel® SP-1 Semiconductor
 
(VESPEL-MELDIN-TEST) Vespel® vs Meldin® thử Blanks
Vespel® vs Meldin® thử Blanks
 
(VESPRO 6200) Vespro® 6200
Vespro® 6200
 
 


  Chính sách bảo mật | Điều khoản và Điều kiện | Sơ đồ trang web | Liên hệ | Giới thiệu | Lịch sử của chúng tôi

Cần thêm trợ giúp? Gọi cho chúng tôi 1-888-995-7767

©Bản quyền năm 2017, chuyên nghiệp Nhựa Tất cả các quyền

Powered by Powered by Google Translate Translate