nhà cung cấp nhựa, tấm nhựa, thanh nhựa, ống nhựa, tấm mica, cửa hàng
Ngành công nghiệp nổi bật
Signage & in ấn (3993-SN)
Chữ ký và In ấn
Signage được định nghĩa là bất kỳ dạng đồ thị trực quan nào được tạo ra để thông báo cho một đối tượng cụ thể về một thông điệp cụ thể. Signage là một ngành công nghiệp rất rộng bao gồm tất cả mọi thứ từ hàng ngàn đô la Las Vegas marquees, đến nameplates cơ bản, dấu hiệu bất động sản, và bán hàng in màn hình ...
  • View In English
  • Các nhà lãnh đạo trong nhựa Sheets, Rods, ống, Profiles, và các thành phần
  • Yêu cầu A Quote
Atlanta Branch Relocated June 2018

Vespel®

Vespel là polyimide hiệu suất cao từ DuPont cung cấp phạm vi năng động của nhiệt độ, chịu được hóa chất, độ bền cơ học và các tính chất khác. DuPont Vespel® Rods & Sheets được lưu giữ tại các vị trí của Professional Plastics trên khắp Hoa Kỳ, Singapore và Đài Loan. Nhấp vào các điểm của Vespel bên dưới để biết thêm thông tin về từng loại.
Sort By:Địa điểm chuyên nghiệp Nhựa
Ban chạy nhât