nhà cung cấp nhựa, tấm nhựa, thanh nhựa, ống nhựa, tấm mica, cửa hàng
Ngành công nghiệp nổi bật
Xạ sheilding (3842-RS)
Bức xạ Sheilding
Bảo vệ bức xạ có thể được chia thành bảo vệ bức xạ nghề nghiệp, bảo vệ bức xạ y tế, đó là bảo vệ bệnh nhân, và bảo vệ bức xạ công cộng. Các loại bức xạ ion hóa khác nhau tương tác với các vật liệu che chắn. Hiệu quả che chắn là ...
  • View In English
  • Các nhà lãnh đạo trong nhựa Sheets, Rods, ống, Profiles, và các thành phần
  • Yêu cầu A Quote
Now Open in Tampa, Florida

Vespel®

Vespel là polyimide hiệu suất cao từ DuPont cung cấp phạm vi năng động của nhiệt độ, chịu được hóa chất, độ bền cơ học và các tính chất khác. DuPont Vespel® Rods & Sheets được lưu giữ tại các vị trí của Professional Plastics trên khắp Hoa Kỳ, Singapore và Đài Loan. Nhấp vào các điểm của Vespel bên dưới để biết thêm thông tin về từng loại.Địa điểm chuyên nghiệp Nhựa
Ban chạy nhât