nhà cung cấp nhựa, tấm nhựa, thanh nhựa, ống nhựa, tấm mica, cửa hàng
Ngành công nghiệp nổi bật
Không gian vũ trụ, tên lửa và không gian (3760-AX)
Không gian vũ trụ, tên lửa và không gian
Không gian vũ trụ là nỗ lực của con người trong khoa học, kỹ thuật và kinh doanh để bay trong không khí của Trái đất và không gian xung quanh. Các tổ chức vũ trụ nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, vận hành, hoặc duy trì máy bay và / hoặc tàu vũ trụ. Hoạt động không gian vũ trụ rất đa dạng, với vô số thương mại, ...
  • View In English
  • Các nhà lãnh đạo trong nhựa Sheets, Rods, ống, Profiles, và các thành phần
  • Yêu cầu A Quote
  • NhàNhà / Wafer Xử lý và phân loại
Now Open in Tampa, Florida

Wafer Xử lý và phân loại

Wafer Xử lý và phân loại
Hệ thống xử lý và phân loại silicon wafer sử dụng tuân thủ, các vật liệu có độ tinh khiết cao để xử lý các tấm silicon bán thành phẩm. Những hệ thống tùy chỉnh thường được sử dụng vật liệu polyimide như Vespel hoặc Meldin, cũng như, Ultem, PEEK và những người khác. Wafer Xử lý và phân loại hệ thống thường sử dụng một thiết bị phân loại trong đó có ít nhất hai tấm có chứa cassette có thể có mặt và các tấm được chuyển từ một cassette để các băng khác, hoặc ngược lại. Nếu thích hợp, một trạm đo có thể có mặt trong các thiết bị phân loại. Trong vùng lân cận của thiết bị phân loại, băng cassette được lưu trữ trong một tạp chí được thiết kế cho mục đích này và băng cassette được di chuyển bằng cách sử dụng một thiết bị xử lý cho cassette.

Kể từ năm 1984, chuyên nghiệp Nhựa đã được cung cấp đầy đủ các loại nhựa để xử lý wafer, wafer phân loại, kiểm tra wafer, bao bì xốp, và wafer đánh dấu, vv
ứng dụng liên quan
Các ứng dụng khácĐịa điểm chuyên nghiệp Nhựa
Ban chạy nhât