nhà cung cấp nhựa, tấm nhựa, thanh nhựa, ống nhựa, tấm mica, cửa hàng
Ngành công nghiệp nổi bật
Biotec Pharma (2836-BP)
Biotec Pharma
Các công ty công nghệ sinh học thường sử dụng các sinh vật sống hoặc các kỹ thuật phân tử và tế bào để cung cấp hóa chất, thực phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu của con người. Ngành công nghiệp loại trừ các công ty chủ yếu tham gia vào việc phát triển các dược phẩm phân tử nhỏ, thực hiện nghiên cứu hợp đồng hoặc sản xuất ...
  • View In English
  • Các nhà lãnh đạo trong nhựa Sheets, Rods, ống, Profiles, và các thành phần
  • Yêu cầu A Quote
  • NhàNhà / Sơ đồ trang web
Houston Branch Relocated September 2018

Sơ đồ trang web

Phổ biến Chất liệu bằng ứng dụng Chất liệu bằng Công nghiệp Các nhà sản xuất Chất liệu bằng SIC Chất liệu bằng Name Cơ quan Approvals Dữ liệu Sheets Material Thông số kỹ thuật, Tiêu chuẩn, Từ viết tắt Tài khoản Công ty Mua sắm Chính sách
Địa điểm chuyên nghiệp Nhựa
Ban chạy nhât