nhà cung cấp nhựa, tấm nhựa, thanh nhựa, ống nhựa, tấm mica, cửa hàng
Ngành công nghiệp nổi bật
Thiết kế công nghiệp Studios (7389-DS)
Phòng thiết kế công nghiệp
Thiết kế Thiết kế / Thiết kế công nghiệp - Ngành công nghiệp này bao gồm các công ty chủ yếu phát triển thiết kế và đặc điểm kỹ thuật cho sản phẩm sản xuất hàng loạt. Điều này bao gồm việc quyết định vật liệu, xây dựng, cơ chế, hình dạng, màu sắc và bề mặt hoàn thiện của sản phẩm để cải thiện thị trường sản phẩm ...
  • View In English
  • Các nhà lãnh đạo trong nhựa Sheets, Rods, ống, Profiles, và các thành phần
  • Yêu cầu A Quote
  • NhàNhà / Sơ đồ trang web

Sơ đồ trang web

Phổ biến Chất liệu bằng ứng dụng Chất liệu bằng Công nghiệp Các nhà sản xuất Chất liệu bằng SIC Chất liệu bằng Name Cơ quan Approvals Dữ liệu Sheets Material Thông số kỹ thuật, Tiêu chuẩn, Từ viết tắt Tài khoản Công ty Mua sắm Chính sách
Địa điểm chuyên nghiệp Nhựa
Ban chạy nhât