nhà cung cấp nhựa, tấm nhựa, thanh nhựa, ống nhựa, tấm mica, cửa hàng
Ngành công nghiệp nổi bật
Mass Transit - Bus (3713 MB)
Mass Transit - Xe buýt
Nhựa chuyên nghiệp cung cấp nhiều chất dẻo và vật liệu composite được sử dụng bởi các tuyến xe buýt khác nhau của MTA và đường dài. Vật liệu như ABS, Kydex®, và Boltaron® được sử dụng cho các thành phần và tấm bên trong, trong khi các lớp polycarbonate như Makrolon® TG ...
 • View In English
 • Các nhà lãnh đạo trong nhựa Sheets, Rods, ống, Profiles, và các thành phần
 • Yêu cầu A Quote
 • NhàNhà / Quang điện (PV) Solar Power
Now Open in Tampa, Florida

Quang điện (PV) Solar Power

Quang điện (PV) Solar Power
Solar Power quang điện Vật liệu từ Professional Nhựa:
Trong sản xuất quang điện, nóng và chất kích thước lớn bằng kính được liên tục nâng lên, thực hiện, chuyển giao, và liên kết bởi các thiết kế khác nhau của các bộ phận xử lý kính trong và bên ngoài các phòng quá trình. Một thách thức lớn là xác định phù hợp nhất các tài liệu xử lý kính duy trì nhiệt độ cao, mài mòn và ma sát yêu cầu độc đáo. Đây có thể ảnh hưởng đáng kể sản lượng sản xuất trong quá trình sản xuất. Hiệu năng cao vật liệu xử lý kính bao gồm; Vespel, Meldin, Celazole PBI, Torlon, PEEK, G-10, G-11, Macor & những người khác.
Ứng dụng:
 • Hỗ trợ chân để nâng lên và vị trí của chất nền thủy tinh lớn
 • Glass hướng dẫn để tổ chức, vị trí và chuyển các chất nền thủy tinh lớn
 • Con lăn để di chuyển, sắp xếp và vị trí của chất nền thủy tinh lớn

  Vật liệu hiệu suất cao của chúng tôi cung cấp những lợi thế của tất cả các sản phẩm nhựa, giúp giảm trọng lượng và cho phép thay thế các vật liệu khác như thép, nhôm hoặc gốm sứ, do sức mạnh cụ thể của họ cao
 • ứng dụng liên quan
  Các ứng dụng khác  Địa điểm chuyên nghiệp Nhựa
  Ban chạy nhât