nhà cung cấp nhựa, tấm nhựa, thanh nhựa, ống nhựa, tấm mica, cửa hàng
Ngành công nghiệp nổi bật
  • View In English
  • Các nhà lãnh đạo trong nhựa Sheets, Rods, ống, Profiles, và các thành phần
  • Yêu cầu A Quote

Polyimides

Overview of Polyimides

— Polyimide là rất bền, dễ dàng để máy có thể xử lý ở nhiệt độ rất cao. Polyimide cũng rất insulative và không gây ô nhiễm môi trường xung quanh (không outgas). Kể từ năm 1984, chuyên cung cấp Nhựa đã lựa chọn rộng nhất của sản phẩm polyimide bất cứ nơi nào trên thế giới. Chúng tôi là một nhà phân phối tổng thể của hình dạng polyimide Meldin® với một kho rộng lớn trên tay tại Mỹ, Singapore và Đài Loan. Chúng tôi cũng chứng khoán Vespel® thanh polyimide và tấm.

   

Polyimides ... our Products

Sort By:Ban chạy nhât
  • chấp nhận thẻ tín dụng
  • Professional Plastics - 35 Years of Excellence
  • bizrate See Professional Plastics, Inc. Reviews at Bizrate.com
Địa điểm chuyên nghiệp Nhựa
Đề xuất cho bạn
Ban chạy nhât