nhà cung cấp nhựa, tấm nhựa, thanh nhựa, ống nhựa, tấm mica, cửa hàng
Ngành công nghiệp nổi bật
Nhà phân phối kim loại - Bán buôn (5085-MT)
Nhà phân phối kim loại - Bán buôn
Các nhà khai thác kim loại phân phối các sản phẩm kim loại cơ bản, cả kim loại đen và không chứa sắt, đến các thị trường công nghiệp và xây dựng. Các nhà khai thác duy trì hàng tồn kho và có thể thực hiện các chức năng, như cưa và làm sạch, trên cơ sở tùy chỉnh và như một phần của dịch vụ phân phối. Tuy nhiên, các nhà khai thác làm ...
  • View In English
  • Các nhà lãnh đạo trong nhựa Sheets, Rods, ống, Profiles, và các thành phần
  • Yêu cầu A Quote
Now Open in Tampa, Florida

Royalite®

Dòng Royalite® sản phẩm, được làm từ Spartech, tập trung vào các sản phẩm thường được sử dụng bởi các ngành công nghiệp ô tô và hàng không vũ trụ. Ví dụ là nhựa nhiệt dẻo ABS cứng nhắc với hiệu suất nhiệt độ đặc biệt cao.Địa điểm chuyên nghiệp Nhựa
Ban chạy nhât