nhà cung cấp nhựa, tấm nhựa, thanh nhựa, ống nhựa, tấm mica, cửa hàng
Ngành công nghiệp nổi bật
Film & Television Studios & Set sản xuất (5043-ST)
Sản xuất phim và truyền hình
Sản xuất phim và truyền hình, Sản xuất bộ & sân khấu (5043-ST) - Nhựa chuyên nghiệp cung cấp nhiều loại vật liệu được sử dụng trong xây dựng bộ phim và truyền hình, và môi trường sống trên sân khấu. Chúng tôi cung cấp vật liệu được sử dụng cho chiếu sáng, phông nền, bảng chỉ dẫn và xây dựng. Nhiều trong số các ...
  • View In English
  • Các nhà lãnh đạo trong nhựa Sheets, Rods, ống, Profiles, và các thành phần
  • Yêu cầu A Quote

Nhà phân phối kim loại - Bán buôn (5085-MT)

Nhiều kênh SICS
Nhà phân phối kim loại - Bán buôn (5085-MT)
khai thác kim loại bán buôn phân phối các sản phẩm bằng kim loại cơ bản, cả hai kim loại màu và kim loại màu, với các thị trường công nghiệp và xây dựng. Các nhà khai thác duy trì hàng tồn kho và có thể thực hiện chức năng, chẳng hạn như cưa và làm sạch, trên cơ sở tùy chỉnh và là một phần của dịch vụ phân phối. Tuy nhiên, các nhà khai thác không phân phối các kim loại quý như vàng, bạc và bạch kim, và họ cũng không phân phối dây cách điện hoặc kim loại phế liệu tái chế. Nhiều người trong số các công ty này cung cấp dịch vụ bổ sung cho khách hàng của họ bao gồm cả việc cung cấp các tài liệu kỹ thuật bằng nhựa từ nhựa chuyên nghiệp.


Địa điểm chuyên nghiệp Nhựa
Ban chạy nhât