nhà cung cấp nhựa, tấm nhựa, thanh nhựa, ống nhựa, tấm mica, cửa hàng
Ngành công nghiệp nổi bật
Scuba - Thiết bị lặn (5941-DV)
Thiết bị lặn biển
Thiết bị lặn biển và lặn - Thể thao dưới nước, bao gồm lặn biển, lướt sóng và lặn biển đang trở thành một phần của các hoạt động giải trí, đặc biệt là trong số những người đam mê thể thao phiêu lưu mềm. Có khoảng từ 2,7 đến 3,5 triệu thợ lặn scuba hoạt động ở Hoa Kỳ với khoảng 6 triệu người ...
  • View In English
  • Các nhà lãnh đạo trong nhựa Sheets, Rods, ống, Profiles, và các thành phần
  • Yêu cầu A Quote
  • NhàNhà / Vật liệu gốm
Houston Branch Relocated September 2018

Vật liệu gốm

Vật liệu gốm
Vật liệu gốm kỹ thuật được biết đến với khả năng chống lại cực kỳ nhiệt, ổn định cao và độ cứng, khả năng xuất sắc để gia công khoan dung chặt chẽ, và khả năng của họ để thực hiện dưới nhiều điều kiện. Chuyên nghiệp Nhựa cung cấp đầy đủ các chất liệu gốm machinable dạng tấm, thanh, thanh và ống. Chúng tôi có thể cung cấp hình dạng cơ bản hoặc một phần hoàn thành chính xác gia công đặc điểm kỹ thuật của bạn. Vật liệu gốm thông thường bao gồm:. Macor®, Alumina, Zirconia, Mycalex®, Lava, Boron Nitride, Silicon Nitride, và nhiều hơn nữa Nhựa Professional, Inc là một nhà phân phối Thạc sĩ Corning Macor® Machinable Glass Ceramic

Kỹ thuật Văn học liên quan đến sản phẩm gốm được cung cấp bởi chuyên nghiệp Nhựa, Inc .:
Chuyên nghiệp Nhựa Hướng dẫn Gốm sứ kỹ thuật
Macor® Hướng dẫn Sản phẩm & kỹ thuật Thông số kỹ thuật
Vật liệu gốm - So sánh Data Sheets
ứng dụng liên quan
Các ứng dụng khác
Sort By:Địa điểm chuyên nghiệp Nhựa
Ban chạy nhât