View In English View In English
nhà cung cấp nhựa, tấm nhựa, thanh nhựa, ống nhựa, tấm mica, cửa hàng Liên hệ Liên hệ Địa điểm Địa điểm Giới thiệu Giới thiệu Theo dõi lô hàng Theo dõi lô hàng Đăng ký Đăng ký Đăng nhập Đăng nhập Giỏ hàng xe đẩy
 
 • Các nhà lãnh đạo trong nhựa Sheets, Rods, ống, Profiles, và các thành phần
 • Yêu cầu A Quote

Vật liệu By Temp (175 ° F đến 325 ° F)

ứng dụng liên quan
Các ứng dụng khác
Vật liệu By Temp (175 ° F đến 325 ° F)
  

Overview of Materials By Temp (175° F to 325° F)

— Kỹ thuật Nhựa Sheets, Rods, ống và phim cho một Nhiệt độ từ 175 ° F đến 325 ° F có sẵn từ chuyên nghiệp Nhựa. Lưu ý rằng các xếp hạng nhiệt độ không đảm bảo rằng một vật liệu sẽ hoạt động trong một ứng dụng cụ thể. Các yếu tố khác như stress, tải, độ ẩm, hoá chất, khí và các điều kiện môi trường khác có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của vật liệu.
Thể loại liên quan:
 • Vật liệu Tiêu chuẩn (<175 ° F)
 • Vật liệu tiên tiến (325 ° F đến 425 ° F)
 • Vật liệu cực đoan (> 425 ° F)
 • Bảng dữ liệu vật liệu có thể sắp xếp - Tất cả sản phẩm

 • NONE của các vật liệu này nên được sử dụng trong các ứng dụng yêu cầu nhiệt kháng trên 325 ° F
 • Nhiệt độ hoạt động tối đa của mỗi vật liệu thay đổi từ 175 F đến 325 F
 • Các tài liệu này KHÔNG phải phù hợp với tất cả các mục đích sử dụng ở 325 F.
 • Một số có tối đa là 180 F và một số khác có tối đa 325 F
 • Nhấp vào các trang sản phẩm cá nhân để đánh giá nhiệt độ tối đa của mỗi Chất liệu.

 • Materials By Temp (175° F to 325° F) ... our Products

  Sort By:
  Địa điểm chuyên nghiệp Nhựa
  Đề xuất cho bạn