nhà cung cấp nhựa, tấm nhựa, thanh nhựa, ống nhựa, tấm mica, cửa hàng
Ngành công nghiệp nổi bật
Máy - Vít Thụy Sĩ (3599-SW)
Gia công cơ khí - Swiss Screw
Máy gia công trục vít là một phương pháp sản xuất được thiết kế cực kỳ thành thạo để sản xuất các bộ phận nhỏ và cũng có thể cho các bộ phận dài, mỏng mà có thể làm lệch hướng hoặc rung động khi bật máy tiện. Quá trình này cũng rất nhanh và cực kỳ ...
  • View In English
  • Các nhà lãnh đạo trong nhựa Sheets, Rods, ống, Profiles, và các thành phần
  • Yêu cầu A Quote
  • NhàNhà / ECTFE / Halar®
Houston Branch Relocated September 2018

ECTFE / Halar®

ECTFE HALAR được thiết kế để cung cấp kháng hóa chất tuyệt vời trong các ứng dụng ăn mòn nặng. Đáp ứng FM 4910 phê duyệt.
Sort By:



Địa điểm chuyên nghiệp Nhựa
Ban chạy nhât