nhà cung cấp nhựa, tấm nhựa, thanh nhựa, ống nhựa, tấm mica, cửa hàng Chuyên nghiệp Nhựa bán tấm nhựa, nhựa Rod, nhựa Ống và phim nhựa và vật liệu cho ngành công nghiệp nào
Địa điểm chuyên nghiệp Nhựa
Trương mục Trương mục Giỏ hàng Giỏ hàng
Giới thiệu       Tuyển dụng       Địa điểm      Liên hệ

NhàTygon® Tubing

Tygon® Tubing

 
Tygon ống mềm và dẻo và tốt để xử lý các sản phẩm nhiên liệu, công nghệ sinh học và thực phẩm.

(Tygon E-LFL Tubing) Tygon® E-LFL không DEHP Tubing
Tygon® E-LFL không DEHP Tubing
 
(TYGONB44-3) Tygon® B-44-3 và đồ uống Tubing
Tygon® B-44-3 và đồ uống Tubing
 
(TYGON 2375) Ống Tygon® 2375
Tygon® 2375 Tubing
 
(TYGONB44-4X-IB) Tygon® B-44-4X IB Ống áp
Tygon® B-44-4X IB Ống áp
 
(Tygon E-3603) Tygon® E-3603 Ống
Tygon® E-3603 Ống
 
(Tygon-ống-R3603) Tygon® R-3603 Lab Tubing - Hết hàng
Tygon® R-3603 Lab Tubing - Hết hàng
 
(Tygon SE-200) Tygon® SE-200 Inert Tubing
Tygon® SE-200 Inert Tubing
 
(Tygon 3350) Tygon® 3350 vệ sinh Silicone Ống
Tygon® 3350 vệ sinh Silicone Ống
 
(TYGONB-44-4X) Tygon® B-44-4X Thực phẩm, sữa Milk & Ống
Tygon® B-44-4X Thực phẩm, sữa Milk & Ống
 
(Tygon F4040) Tygon® F-4040A Ống
Tygon® F-4040A Ống
 
(TYGOTHANE C-210-A) Tygothane® C-210-A Urethane ống chính xác
Tygothane® C-210-A Urethane ống chính xác
 
(Tygoprene® XL-60 ống) Tygoprene® XL-60 Ống
Tygoprene® XL-60 Ống
 
(TYGOTHANE C-544-A IB) Tygothane® C-544-A ống IB Urethane áp
Tygothane® C-544-A ống IB Urethane áp
 
(Tygon NĐ 100-65 Y Tubing) Tygon® NĐ 100-65 Y Tubing
Tygon® NĐ 100-65 Y Tubing
 
(Tygon NĐ 100-80 Tubing) Tygon® NĐ 100-80 Tubing
Tygon® NĐ 100-80 Tubing
 
(Tygon 2475) Tygon® 2475 High-Purity Tubing
Tygon® 2475 High-Purity Tubing
 
(Tygon® LMT-55 ống) Tygon® LMT-55 Ống
Tygon® LMT-55 Ống
 
(Tygon E-1000) Tygon® E-1000 Ống
Tygon® E-1000 Ống
 
(Tygon 3370 IB) Tygon® 3370 IB Tubing
Tygon® 3370 IB Tubing
 
(Tygon 3355-L) Tygon® 3355-L Ống
Tygon® 3355-L Ống
 
(Tygon R-3400) Tygon® R-3400 UV Ống Resistant
Tygon® R-3400 UV Ống Resistant
 
(Tygon R-3603 Vacuum) Tygon® R-3603 Ống hút chân không
Tygon® R-3603 Ống hút chân không
 
(Tygon SILVER S3) Tygon® S3 bạc kháng khuẩn Tubing
Tygon® S3 bạc kháng khuẩn Tubing
 
(Tygothane LP 1500 Tubing) Tygothane® LP 1500 Tubing
Tygothane® LP 1500 Tubing
 
(Tygon R-1000) Tygon® R-1000 siêu mềm Tubing
Tygon® R-1000 siêu mềm Tubing
 
(Tygon LP 1100 Tubing) Tygon® LP 1100 Tubing
Tygon® LP 1100 Tubing
 
(Tygon 2001) Tygon® 2001 Tubing
Tygon® 2001 Tubing
 
(TYGON 2075) Tygon® 2075 (THỰC HÀNH CỦA Tygon 2375)
Tygon® 2075 (THỰC HÀNH CỦA Tygon 2375)
 
(TYGON 2275) Tygon® 2275 (THỰC HÀNH CỦA Tygon 2475)
Tygon® 2275 (Thay thế bởi Tygon 2475)
 
(TYGON LFL) Ống Tygon® LFL (Đ REC ĐIỂM CỦA Tygon E-LFL)
Ống Tygon® LFL (Đ REC ĐIỂM CỦA Tygon E-LFL)
 
(TYGON550HL) Tygon® S-50-HL (THAY THẾ CỦA ND 100-65)
Tygon® S-50-HL (THAY THẾ CỦA ND 100-65)
 
(TYGON S-54-HL) Tygon® S-54-HL (ĐƯỢC THỰC HIỆN ND 100-80)
Tygon® S-54-HL (ĐƯỢC THỰC HIỆN ND 100-80)
 
Systems (Tygon DÁN SYSTEMS) Tygon® Niêm phong & Chuyển giao
Tygon® Niêm phong & Chuyển Systems
 
(Tygon - PHỤ HUYNH SKU) Tygon® Tubing - Phạm vi sản phẩm
Tygon® Tubing - Phạm vi sản phẩm
 
(Tygon TygoLink) Tygon® TygoLink ™
Tygon® TygoLink ™
 
(TYGOPURE NỐI) Tygopure ™ Monobarb phụ kiện vệ sinh
Tygopure ™ Monobarb phụ kiện vệ sinh
       
 


  Chính sách bảo mật | Điều khoản và Điều kiện | Sơ đồ trang web | Liên hệ | Giới thiệu | Lịch sử của chúng tôi

Cần thêm trợ giúp? Gọi cho chúng tôi 1-888-995-7767

©Bản quyền năm 2018, Nhựa chuyên nghiệp Tất cả các quyền được bảo lưu

Powered by Powered by Google Translate Translate