nhà cung cấp nhựa, tấm nhựa, thanh nhựa, ống nhựa, tấm mica, cửa hàng
Ngành công nghiệp nổi bật
Nha khoa chỉnh hình răng mặt Equipt Dụng cụ & Thiết bị (5047-DT)
Thiết bị Nha khoa và Dụng cụ Chỉnh nha
Ngành công nghiệp này sản xuất các dụng cụ và dụng cụ khác được sử dụng trong thực hành lâm sàng bởi các phòng nha sĩ và phòng thí nghiệm nha khoa. Chúng bao gồm các công cụ chẩn đoán và thủ tục, xi măng và các vật liệu ấn tượng khác, các thiết bị lưu trữ và làm sạch dụng cụ và các thiết bị văn phòng như ghế nha khoa và ...
  • View In English
  • Các nhà lãnh đạo trong nhựa Sheets, Rods, ống, Profiles, và các thành phần
  • Yêu cầu A Quote

Hệ thống giá vé Collection (3581-VM)

Nhiều kênh SICS
Hệ thống giá vé Collection (3581-VM)
Một hệ thống thu phí tự động (AFC) là tập hợp các thành phần tự động hóa hệ thống bán vé của một mạng lưới giao thông công cộng - một phiên bản tự động thu tiền vé của nhãn hiệu. Một hệ thống AFC thường là cơ sở cho việc bán vé tích hợp. hệ thống AFC thường bao gồm các thành phần sau: phương tiện truyền thông Tier 0 = Fare, Tier 1 = Thiết bị đọc / ghi phương tiện truyền thông, Tier 2 = Depot / máy tính trạm, Tier 3 = Trở lại hệ thống văn phòng, Tier 4 = nhà thanh toán bù trừ Trung ương. Ngoài truyền thông xử lý vé điện tử, nhiều hệ thống AFC có thiết bị trên xe và trạm mà chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt trong một số hình thức. hệ thống AFC nguồn gốc với thẻ hoặc vé giấy phân phối bởi nhân viên hoặc từ các máy bán hàng tự động tự phục vụ. Những đã thường được thay thế bằng thẻ từ. Từ khi ra đời vào năm 1997 với thẻ Octopus ở Hồng Kông, thẻ thông minh không tiếp xúc đã trở thành phương tiện truyền thông chuẩn của hệ thống AFC, mặc dù nhiều hệ thống hỗ trợ nhiều loại phương tiện truyền thông. Thiết bị bao gồm: cửa Fare, Stand-alone trình xác nhận, On-xe validator, và các thiết bị thanh tra / Conductor. Chuyên nghiệp Nhựa cung cấp một loạt các vật liệu được sử dụng cả trong những thiết bị này, cũng như các nơi ở, bảng chỉ dẫn và hiển thị.
Sort By:
Địa điểm chuyên nghiệp Nhựa
Ban chạy nhât