nhà cung cấp nhựa, tấm nhựa, thanh nhựa, ống nhựa, tấm mica, cửa hàng
Ngành công nghiệp nổi bật
Chỗ ngồi - tẩy trắng, Ghế, Ghế dài (2531-ST)
Chỗ ngồi - Bleachers, Ghế, Ghế
Các nhà sản xuất ghế ngồi - Ghế, Tẩy trắng, Ghế, Ghế, Ghế và Gian hàng. Các công ty trong kênh này sản xuất nhiều loại chỗ ở, văn phòng, nhà hàng, và các sản phẩm chỗ ngồi thương mại được làm từ chất dẻo, kim loại, gỗ, và vải đệm. Nhựa chuyên nghiệp cung cấp vật liệu ...
  • View In English
  • Các nhà lãnh đạo trong nhựa Sheets, Rods, ống, Profiles, và các thành phần
  • Yêu cầu A Quote
Houston Branch Relocated September 2018

gương

Các vật liệu nhựa như acrylic, polycarbonate và PETG được sử dụng trong việc làm gương thay thế kính ở nơi thủy tinh có thể gây nguy hiểm cho việc sử dụng như trong vườn ươm hoặc trên máy bay.
Sort By:Địa điểm chuyên nghiệp Nhựa
Ban chạy nhât