nhà cung cấp nhựa, tấm nhựa, thanh nhựa, ống nhựa, tấm mica, cửa hàng
Professional Plastics - 35 Years of Excellence
Ngành công nghiệp nổi bật
  • chấp nhận thẻ tín dụng
  • bizrate See Professional Plastics, Inc. Reviews at Bizrate.com
  • View In English
  • Các nhà lãnh đạo trong nhựa Sheets, Rods, ống, Profiles, và các thành phần
  • Yêu cầu A Quote

Royalite®

Overview of Royalite®

— Dòng Royalite® sản phẩm, được làm từ Spartech, tập trung vào các sản phẩm thường được sử dụng bởi các ngành công nghiệp ô tô và hàng không vũ trụ. Ví dụ là nhựa nhiệt dẻo ABS cứng nhắc với hiệu suất nhiệt độ đặc biệt cao.

   

Royalite® ... our Products

Sort By:Ban chạy nhât
  • chấp nhận thẻ tín dụng
  • bizrate See Professional Plastics, Inc. Reviews at Bizrate.com
Địa điểm chuyên nghiệp Nhựa
Đề xuất cho bạn
Ban chạy nhât