nhà cung cấp nhựa, tấm nhựa, thanh nhựa, ống nhựa, tấm mica, cửa hàng Chuyên nghiệp Nhựa bán tấm nhựa, nhựa Rod, nhựa Ống và phim nhựa và vật liệu cho ngành công nghiệp nào
Địa điểm chuyên nghiệp Nhựa
Trương mục Trương mục Giỏ hàng Giỏ hàng
Giới thiệu       Tuyển dụng       Địa điểm      Liên hệ

NhàVật liệu của ứng dụng

Sản phẩm ống - Linh hoạt

 
ứng dụng liên quan ứng dụng liên quan
  Các ứng dụng khác Các ứng dụng khác
  Sản phẩm ống - Linh hoạt
  Các sản phẩm ống nhựa dẻo có sẵn từ Professional Plastics cho nhiều ứng dụng. Ống nhựa có sẵn trong chống ăn mòn, Nhiệt độ cao, UV kháng, FDA và cấp y tế. Vật liệu được thiết kế cho hàng trăm ứng dụng.
 • Tờ giới thiệu sản phẩm nhựa tổng thể chuyên nghiệp
 • Yêu cầu báo giá ngay bây giờ

 • (CHEMFLUOR 367 Tubing) Chemfluor & REG; 367 Ống
  Chemfluor & REG; 367 Ống
   
  (Chemfluor PFA Tubing) Chemfluor® PFA Ống
  Chemfluor® PFA Ống
   
  (CHEMFLUOR-FEP ống) Chemfluor® FEP Tubing
  Chemfluor® FEP Ống
   
  (CHEMFLUOR-MFA) Chemfluor® MFA Ống
  Chemfluor® MFA Ống
   
  (Chemfluor PTFE Tubing) Chemfluor® PTFE ống
  Chemfluor® PTFE ống
   
  (Thực phẩm & Đồ uống sữa Lớp Nitrile Hose) Thực phẩm & Đồ uống sữa Lớp Nitrile Hose
  Thực phẩm & Đồ uống sữa Lớp Nitrile Hose
   
  (Trao đổi nhiệt) trao đổi nhiệt - Shell & Tube - Tổng quan
  Trao đổi nhiệt - Shell & Tube - Tổng quan
   
  (Nomex sleeving) Nomex Braided Sleeving
  Nomex bện Sleeving
   
  (Norprene Chemical Tubing) Norprene® Chemical Tubing
  Norprene® Chemical Tubing
   
  (Teflon ống AWG) PTFE ống - Extruded AWG Sizes
  PTFE ống - Extruded AWG Sizes
   
  (Santoprene) Santoprene ™ Tubing
  Santoprene ™ Tubing
   
  (SILBRADE HOSE) Silbrade® Braid cốt Silicone Hose
  Silbrade® Braid cốt Silicone Hose
   
  (Tygon 2001) Tygon® 2001 Tubing
  Tygon® 2001 Tubing
   
  (Tygon 2375) Tygon® 2375 Ống (thay thế Tygon 2075)
  Tygon® 2375 Ống (thay thế Tygon 2075)
   
  (Tygon 3370 IB) Tygon® 3370 IB Tubing
  Tygon® 3370 IB Tubing
   
  (TYGONB44-3) Tygon® B-44-3 và đồ uống Tubing
  Tygon® B-44-3 và đồ uống Tubing
   
  (TYGONB-44-4X) Tygon® B-44-4X Thực phẩm, sữa Milk & Ống
  Tygon® B-44-4X Thực phẩm, sữa Milk & Ống
   
  (Tygon E-1000) Tygon® E-1000 Ống
  Tygon® E-1000 Ống
   
  (Tygon E-3603) Tygon® E-3603 Ống
  Tygon® E-3603 Ống
   
  (Tygon® LMT-55 ống) Tygon® LMT-55 Ống
  Tygon® LMT-55 Ống
   
  (Tygon NĐ 100-65 Y Tubing) Tygon® NĐ 100-65 Y Tubing
  Tygon® NĐ 100-65 Y Tubing
   
  (Tygon NĐ 100-80 Tubing) Tygon® NĐ 100-80 Tubing
  Tygon® NĐ 100-80 Tubing
   
  (Tygon SE-200) Tygon® SE-200 Inert Tubing
  Tygon® SE-200 Inert Tubing
   
  (Tygon - PHỤ HUYNH SKU) Tygon® Tubing - Phạm vi sản phẩm
  Tygon® Tubing - Phạm vi sản phẩm
   
  (Tygon TygoLink) Tygon® TygoLink ™
  Tygon® TygoLink ™
   
  (TYGOTHANE C-210-A) Tygothane® C-210-A Urethane ống chính xác
  Tygothane® C-210-A Urethane ống chính xác
   
  (Versilic SPX-50) Versilic® SPX-50 cao Strength Silicone Ống
  Versilic® SPX-50 cao Strength Silicone Ống
   
  (Versilic SPX-70 IB) Versilic® SPX-70 IB Tubing
  Versilic® SPX-70 IB Tubing
   
  (VINYL ống) Vinyl Tubing
  vinyl Ống
   
  (VITON ống) Viton® Ống
  Viton® Ống
   
  (HS-714 cấp y tế Shrink Tubing) XtraSheild® HS-714 cấp y tế Shrink Tubing
  XtraSheild® HS-714 cấp y tế Shrink Tubing
         
   


    Chính sách bảo mật | Điều khoản và Điều kiện | Sơ đồ trang web | Liên hệ | Giới thiệu | Lịch sử của chúng tôi

  Cần thêm trợ giúp? Gọi cho chúng tôi 1-888-995-7767

  ©Bản quyền năm 2017, chuyên nghiệp Nhựa Tất cả các quyền

  Powered by Powered by Google Translate Translate