nhà cung cấp nhựa, tấm nhựa, thanh nhựa, ống nhựa, tấm mica, cửa hàng
Ngành công nghiệp nổi bật
Chốt máy bay (3965-AF)
Chốt máy bay
Các nhà sản xuất ốc vít máy bay chuyên về các tấm ốc máy, các hạt tự khóa, chèn sợi và các phần cứng hiệu suất cao có liên quan cho hàng không vũ trụ, điện tử và công nghiệp quốc phòng. Những công ty này thường cung cấp một hàng tồn kho rộng lớn của đầy đủ theo dõi và chứng nhận ...
  • View In English
  • Các nhà lãnh đạo trong nhựa Sheets, Rods, ống, Profiles, và các thành phần
  • Yêu cầu A Quote

Nhà máy rượu vang (2084-WN)

Nhiều kênh SICS
Nhà máy rượu vang (2084-WN)
The Winemaking industry consists of companies engaged in at least one component of the winemaking process. This process includes growing and harvesting grapes, crushing and pressing grapes into unfermented wine and fermenting the wine. The industry also makes wine blends, brandies, ciders and wines made from other fruit sources.

Professional Plastics offers materials and components used in various phases of harvest, processing, distillation, bottling, packaging, and storage. Parts include shaker bars, liners, chutes, augers, press plates, and conveyor components, as well as FDA & NSF approved plastic hoses.


Địa điểm chuyên nghiệp Nhựa
Ban chạy nhât