nhà cung cấp nhựa, tấm nhựa, thanh nhựa, ống nhựa, tấm mica, cửa hàng
Professional Plastics - 35 Years of Excellence
Ngành công nghiệp nổi bật
  • chấp nhận thẻ tín dụng
  • bizrate See Professional Plastics, Inc. Reviews at Bizrate.com
  • View In English
  • Các nhà lãnh đạo trong nhựa Sheets, Rods, ống, Profiles, và các thành phần
  • Yêu cầu A Quote
Denver Branch Relocated September 2019

polycarbonate

Overview of Polycarbonate

— Chúng tôi đầy đủ của các nhà sản xuất và vật liệu polycarbonate. Nhựa nhiệt dẻo polyme được biết đến với một nhiều ứng dụng tuyệt vời. Dễ dàng làm việc, đúc và thermoformed.

   

Polycarbonate ... our Products

Sort By:Ban chạy nhât
  • chấp nhận thẻ tín dụng
  • bizrate See Professional Plastics, Inc. Reviews at Bizrate.com
Địa điểm chuyên nghiệp Nhựa
Đề xuất cho bạn
Ban chạy nhât