nhà cung cấp nhựa, tấm nhựa, thanh nhựa, ống nhựa, tấm mica, cửa hàng Chuyên nghiệp Nhựa bán tấm nhựa, nhựa Rod, nhựa Ống và phim nhựa và vật liệu cho ngành công nghiệp nào
Địa điểm chuyên nghiệp Nhựa
Trương mục Trương mục Giỏ hàng Giỏ hàng
Giới thiệu       Tuyển dụng       Địa điểm      Liên hệ

NhàVật liệu của ứng dụng

FM 4910 phê duyệt Vật liệu nhựa

 
ứng dụng liên quan ứng dụng liên quan
Các ứng dụng khác Các ứng dụng khác
FM 4910 phê duyệt Vật liệu nhựa
FM4910 liệu được chấp thuận:
FM4910 là tiêu chuẩn tài sản chống cháy được thành lập bởi nhà máy Hệ thống Mutual, một tổ chức bảo hiểm công nghiệp trên toàn thế giới, đối với nguyên liệu được sử dụng trong các ứng dụng phòng sạch. Tiêu chí thử nghiệm cho việc lựa chọn vật liệu cho các phòng sạch sẽ được trình bày. Các tiêu chí đối phó với hạn chế tuyên truyền lửa và hạn chế ô nhiễm môi trường phòng sạch khói. Ô nhiễm từ một đám cháy, không có vấn đề nhỏ như thế nào, có khả năng có thể đặt một hãng sản xuất chip ra khỏi kinh doanh trong nhiều tuần, nếu không vĩnh viễn. Trong quá khứ, các phòng sạch và băng ghế ướt cần phải được bảo vệ bằng vòi phun nước hoặc hệ thống phòng cháy bảo vệ đặc biệt đắt tiền hơn. Nhưng, do thời gian cháy phòng sạch sản nhân tạo và kích hoạt một sprinkler hoặc hệ thống phòng cháy chữa cháy đặc biệt, thiệt hại có thể đã xảy ra trong phần còn lại của phòng sạch. Được dẫn dắt bởi chi phí bảo hiểm tăng cao và thu nhập bị mất tiềm năng, các nhà sản xuất chip đang yêu cầu các nhà cung cấp để sử dụng vật liệu trong ướt băng ghế dự bị chế tạo mà ít dễ cháy và do đó không cần các hệ thống bảo vệ thêm và tốn kém lửa được cài đặt, do đó họ sẽ có hẳn đã an toàn khi họ đến trong phòng sạch.

(BOLTARON 4225 Brite TRẮNG CPVC) Boltaron® 4225 Bright White CPVC
Boltaron® 4225 Bright White CPVC
 
(BOLTARON 4325 CPVC) Boltaron® 4325 rõ ràng CPVC Bảng - Blue / Gray Tint
Boltaron® 4325 rõ ràng CPVC Bảng - Blue / Gray Tint
 
(CPVC FM4910CORZANG2) CPVC trắng (PVC-C) Corzan G2 FM4910
CPVC trắng (PVC-C) Corzan G2 FM4910
 
(CPVC-300-FM4910) CPVC-300 - ESD FM 4910 Bảng
CPVC-300 - ESD FM 4910 Bảng
 
(CPVC-350) CPVC-350 - ESD FM 4910 (uốn Grade)
CPVC-350 - ESD FM 4910 (uốn Grade)
 
(FM4910) FM 4910 Fire-Safe Nhựa - Tổng quan
FM 4910 Fire-Safe Nhựa - Tổng quan
 
(HALAR) Halar® - ECTFE
Halar® - ECTFE
 
(KYNAR 740) Kynar® 740 PVDF Sheet & Rod
Kynar® 740 PVDF Sheet & Rod
 
(KYTEC PVDF) Kytec® PVDF
Kytec® PVDF
 
(LAM2000-CLR-BLU CPVC) LÂM 2000 - Clear / Blue CPVC FM4910 Bảng
LÂM 2000 - Clear / Blue CPVC FM4910 Bảng
 
(LAM CRP-1) LAM CRP-1 PVC FM-4910
LAM CRP-1 PVC FM-4910
 
(LAM FRP-3) LAM FRP-3 - FM4910 FRPP
LAM FRP-3 - FM4910 FRPP
 
(LAM PFA LT) LAM PFA LT
LAM PFA LT
 
(LAM PVDF-S) LAM PVDF-S
LAM PVDF-S
 
(PFA LT - Hyflon F1520) PFA LT Glass hậu thuẫn - Solvay Hyflon F1520
PFA LT Glass hậu thuẫn - Solvay Hyflon F1520
 
(Polypropylen FR CP7D) Polypropylene FR - Flametec ™ CP7-D -FM 4910
Polypropylene FR - Flametec ™ CP7-D -FM 4910
 
(Simona PVC VS-1) Simona® PVC VS-1 - FM 4910
Simona® PVC VS-1 - FM 4910
 
(Simona PVC-C CORZAN FM 4910 G2) SIMONA® PVC-C Corzan® FM 4910 G2
SIMONA® PVC-C Corzan® FM 4910 G2
 
(Simona PVDF FM 4910) SIMONA® PVDF FM 4910
SIMONA® PVDF FM 4910
 
(SYMALIT ECTFE HALAR) Symalit® ECTFE Halar® Bảng
Symalit® ECTFE Halar® Bảng
 
(PVDF1000) Symalit® PVDF 1000 - FM4910
Symalit® PVDF 1000 - FM4910
 
(Takiron FMHL 5310) Takiron FM tấm FMHL 5310 (C-PVC)
Takiron FM tấm FMHL 5310 (C-PVC)
 
(TAKIRON FM LIỆU) Takiron FM4910 liệu
Takiron FM4910 liệu
 
(Takiron FMET 4323 PVC) Takiron FMET 4323 Ngà FM PVC
Takiron FMET 4323 Ngà FM PVC
 
(TAKIRONFMND7600) Takiron FMND 7600 Bảng
Takiron FMND 7600 Bảng
 
(TAKIRON FMT3700) Takiron FMT3700 PVC (trắng)
Takiron FMT3700 PVC (trắng)
 
(TAKIRONFMTS3608) Takiron FMT 3608 Bảng
Takiron FMT 3608 Bảng
 
(Thermax ™ PVC - FM 4910 Sheet) Thermax ™ PVC - FM 4910 Bảng
Thermax ™ PVC - FM 4910 Bảng
   
 


  Chính sách bảo mật | Điều khoản và Điều kiện | Sơ đồ trang web | Liên hệ | Giới thiệu | Lịch sử của chúng tôi

Cần thêm trợ giúp? Gọi cho chúng tôi 1-888-995-7767

©Bản quyền năm 2017, chuyên nghiệp Nhựa Tất cả các quyền

Powered by Powered by Google Translate Translate