nhà cung cấp nhựa, tấm nhựa, thanh nhựa, ống nhựa, tấm mica, cửa hàng
Ngành công nghiệp nổi bật
Các nhà sản xuất máy bay (2821-AM)
Các nhà sản xuất máy bay
Ngành sản xuất máy bay sản xuất máy bay vận tải thương mại, tư nhân và quân sự, bao gồm thiết kế và lắp ráp các hệ thống con khác nhau. Các công ty lớn bao gồm; Boeing, Airbus, Embraer, Bombarier, Gulfstream, Hawker, Cessna & Desault. Nhiều thành phần liên quan và ...
  • View In English
  • Các nhà lãnh đạo trong nhựa Sheets, Rods, ống, Profiles, và các thành phần
  • Yêu cầu A Quote
  • NhàNhà / FM 4910 phê duyệt Vật liệu nhựa
Houston Branch Relocated September 2018

FM 4910 phê duyệt Vật liệu nhựa

FM 4910 phê duyệt Vật liệu nhựa
FM4910 liệu được chấp thuận:
FM4910 là tiêu chuẩn tài sản chống cháy được thành lập bởi nhà máy Hệ thống Mutual, một tổ chức bảo hiểm công nghiệp trên toàn thế giới, đối với nguyên liệu được sử dụng trong các ứng dụng phòng sạch. Tiêu chí thử nghiệm cho việc lựa chọn vật liệu cho các phòng sạch sẽ được trình bày. Các tiêu chí đối phó với hạn chế tuyên truyền lửa và hạn chế ô nhiễm môi trường phòng sạch khói. Ô nhiễm từ một đám cháy, không có vấn đề nhỏ như thế nào, có khả năng có thể đặt một hãng sản xuất chip ra khỏi kinh doanh trong nhiều tuần, nếu không vĩnh viễn. Trong quá khứ, các phòng sạch và băng ghế ướt cần phải được bảo vệ bằng vòi phun nước hoặc hệ thống phòng cháy bảo vệ đặc biệt đắt tiền hơn. Nhưng, do thời gian cháy phòng sạch sản nhân tạo và kích hoạt một sprinkler hoặc hệ thống phòng cháy chữa cháy đặc biệt, thiệt hại có thể đã xảy ra trong phần còn lại của phòng sạch. Được dẫn dắt bởi chi phí bảo hiểm tăng cao và thu nhập bị mất tiềm năng, các nhà sản xuất chip đang yêu cầu các nhà cung cấp để sử dụng vật liệu trong ướt băng ghế dự bị chế tạo mà ít dễ cháy và do đó không cần các hệ thống bảo vệ thêm và tốn kém lửa được cài đặt, do đó họ sẽ có hẳn đã an toàn khi họ đến trong phòng sạch.
ứng dụng liên quan
Các ứng dụng khác
Sort By:Địa điểm chuyên nghiệp Nhựa
Ban chạy nhât