nhà cung cấp nhựa, tấm nhựa, thanh nhựa, ống nhựa, tấm mica, cửa hàng
Ngành công nghiệp nổi bật
Seal & Gasket (3053-SG)
Vòng đệm
Miếng đệm thường được sản xuất bằng cách cắt và dập khuôn các vật liệu phi kim loại do Professional Plastics cung cấp. Chúng tôi cung cấp nhiệt độ cao, chống ăn mòn và vật liệu cách điện như; Teflon® PTFE, Phenolic, Nylon, HDPE, Acetal, Cao su, Viton®, Mylar, Nomex®, ...
  • View In English
  • Các nhà lãnh đạo trong nhựa Sheets, Rods, ống, Profiles, và các thành phần
  • Yêu cầu A Quote
  • NhàNhà / Radel® PPSU
Atlanta Branch Relocated June 2018

Radel® PPSU

Radel® PPSU có khả năng chịu nhiệt cao và ổn định thủy phân tuyệt vời, làm cho nó có ích cho các phụ kiện nước nóng, và các thiết bị y tế đòi hỏi phải khử trùng bằng hơi nước lặp lại.
Sort By:Địa điểm chuyên nghiệp Nhựa
Ban chạy nhât