nhà cung cấp nhựa, tấm nhựa, thanh nhựa, ống nhựa, tấm mica, cửa hàng
Ngành công nghiệp nổi bật
  • View In English
  • Các nhà lãnh đạo trong nhựa Sheets, Rods, ống, Profiles, và các thành phần
  • Yêu cầu A Quote

High-Temp Matl của

Overview of High-Temp Matl's

— Chất dẻo nhiệt độ cao thường được phân loại là vật liệu có thể vượt quá 300 F ở nhiệt độ hoạt động liên tục. Các ví dụ bao gồm Vespel, Torlon, PEEK, Teflon, Rulon, Meldin, Celazole & Macor.

   

High-Temp Matl's ... our Products

Sort By:Ban chạy nhât
  • chấp nhận thẻ tín dụng
  • Professional Plastics - 35 Years of Excellence
  • bizrate See Professional Plastics, Inc. Reviews at Bizrate.com
Địa điểm chuyên nghiệp Nhựa
Đề xuất cho bạn
Ban chạy nhât