nhà cung cấp nhựa, tấm nhựa, thanh nhựa, ống nhựa, tấm mica, cửa hàng
Ngành công nghiệp nổi bật
Chính phủ - Liên bang, Nhà nước, các cơ quan địa phương (Chính phủ)
Chính phủ - Liên bang, Tiểu bang, Cơ quan Địa phương
Các cơ quan liên bang, tiểu bang và địa phương (phi quân sự), sử dụng nhiều loại vật liệu nhựa thông qua các phòng ban khác nhau bao gồm Xây dựng và Bảo trì Xây dựng, Chiếu, An toàn & An ninh, Quản lý Nước, Hệ thống Giao thông, Công viên, Cảnh sát, Nhà tù, Nhà ở Chính phủ, ...
 • View In English
 • Các nhà lãnh đạo trong nhựa Sheets, Rods, ống, Profiles, và các thành phần
 • Yêu cầu A Quote
 • NhàNhà / NSF chấp thuận Vật liệu nhựa

NSF chấp thuận Vật liệu nhựa

NSF chấp thuận Vật liệu nhựa
NSF chấp thuận Vật liệu nhựa - NSF (Tổ chức Vệ sinh Quốc) đặt tiêu chuẩn cho tất cả các phụ gia nước uống trực tiếp và gián tiếp. Các nhà sản xuất đã cung cấp thiết bị hiển thị các biểu tượng NSF đã được áp dụng cho các NSF cho thiết bị chính để một tiêu chuẩn cụ thể. Các chính được ban hành cho các sản phẩm thành phẩm (thiết bị) trong một sử dụng cụ thể (ứng dụng).
Để có được sự chấp thuận thiết bị, tất cả các thành phần bên trong thiết bị phải tuân thủ các tiêu chuẩn.
Thành lập tuân thủ của các thiết bị và các thành phần có thể được thực hiện trong 1 trong 2 cách sau:
 • Các thành phần đã được kiểm tra theo tiêu chuẩn của các nhà cung cấp thành phần và chứng nhận như vậy.
 • Các nhà sản xuất thiết bị phải cung cấp tài liệu mà các thành phần đáp ứng các tiêu chuẩn. Nếu bất kỳ thử nghiệm là cần thiết, nó phải được hoàn thành bởi các nhà sản xuất thiết bị.
  Ba tiêu chuẩn mà một số sản phẩm của chúng tôi đã được thử nghiệm là:
 • 51 Nhựa trong Thiết bị thực phẩm
 • 61 Uống Hệ thống nước Components & Health Effects
 • 14 Sản xuất Phụ tùng và phụ kiện khác cho hơn ống, phụ kiện
 • ứng dụng liên quan
  Các ứng dụng khác  Địa điểm chuyên nghiệp Nhựa
  Ban chạy nhât