nhà cung cấp nhựa, tấm nhựa, thanh nhựa, ống nhựa, tấm mica, cửa hàng Chuyên nghiệp Nhựa bán tấm nhựa, nhựa Rod, nhựa Ống và phim nhựa và vật liệu cho ngành công nghiệp nào
Địa điểm chuyên nghiệp Nhựa
Trương mục Trương mục Giỏ hàng Giỏ hàng
Giới thiệu       Tuyển dụng       Địa điểm      Liên hệ

NhàTivar®

Tivar®

 
Tivar® là một loại nhựa UHMW với các lớp thiết kế đặc biệt cho còn mặc, hệ số ma sát thấp của ứng dụng. Thường được sử dụng trong sản xuất và có FDA chấp thuận vào lớp nhất định.

(TIVAR 1000) Tivar® 1000 UHMW
Tivar® 1000 UHMW
 
(TIVAR ANTISTAT) Tivar® chống tĩnh UHMW
Tivar® chống tĩnh UHMW
 
(TIVAR HOT) Tivar® HOT
Tivar® HOT
 
(TIVAR 88) Tivar® 88
Tivar® 88
 
(TIVAR DRYSLIDE) Tivar® DrySlide UHMW
Tivar® DrySlide UHMW
 
(TIVAR Ceram P) Tivar® Ceram P®
Tivar® Ceram P®
 
(Tivar® 88-2) Tivar® 88-2
Tivar® 88-2
 
(TIVAR 1000 EC) Tivar® 1000 EC - Conductive UHMW
Tivar® 1000 EC - Conductive UHMW
 
(UHMW-Tivar Chain Guide) Tivar® UHMW Guides Xích tải công nghiệp
Tivar® UHMW Guides Xích tải công nghiệp
 
(UHMW TIVAR Dầu Đầy) Tivar® Dầu Đầy UHMW-PE
Tivar® Dầu Đầy UHMW-PE
 
(TIVAR CLEANSTAT) Tivar® CleanStat®
Tivar® CleanStat®
 
(Tivar HPV UHMW) Tivar® HPV
Tivar® HPV
 
(TIVAR TRACK SOLID) Tivar® SolidTrack ™
Tivar® SolidTrack ™
 
(TIVAR DS UHMW) Tivar® DS
Tivar® DS
 
(Tivar® 88-2 ESD) Tivar® 88-2 ESD
Tivar® 88-2 ESD
 
(TIVAR DockGuard) Tivar® DockGuard
Tivar® DockGuard
 
(TIVAR MD) Tivar® MD - Metal Phát hiện UHMW-PE
Tivar® MD - Metal Phát hiện UHMW-PE
 
(Tivar PolySteel) Tivar® PolySteel
Tivar® PolySteel
 
(Tivar SuperPlus) Tivar® SuperPlus GF-XLink-HS UHMW
Tivar® SuperPlus GF-XLink-HS UHMW
 
(UHMW Resistant Tivar UV) Tivar® UV kháng UHMW
UHMW Resistant Tivar® UV
 


  Chính sách bảo mật | Điều khoản và Điều kiện | Sơ đồ trang web | Liên hệ | Giới thiệu | Lịch sử của chúng tôi

Cần thêm trợ giúp? Gọi cho chúng tôi 1-888-995-7767

©Bản quyền năm 2017, chuyên nghiệp Nhựa Tất cả các quyền

Powered by Powered by Google Translate Translate