nhà cung cấp nhựa, tấm nhựa, thanh nhựa, ống nhựa, tấm mica, cửa hàng
Ngành công nghiệp nổi bật
Hiển thị Thương mại Display (2542-TD)
Hiển thị Hiển thị Thương mại
Các chương trình thương mại vẫn là một trong những chiến lược tiếp thị kinh doanh giữa các doanh nghiệp được đánh giá cao và được sử dụng nhiều nhất tại Hoa Kỳ, nhận được phần lớn ngân sách tiếp thị B2B và luôn xếp hạng cao trong hiệu quả. Tương tác mặt đối mặt là cốt lõi của thành công tiếp thị thương mại, với ...
  • View In English
  • Các nhà lãnh đạo trong nhựa Sheets, Rods, ống, Profiles, và các thành phần
  • Yêu cầu A Quote
  • NhàNhà / PPS / Techtron®

PPS / Techtron®

Techtron® PPS cung cấp các kháng rộng với hóa chất của bất kỳ nhựa kỹ thuật tiên tiến. Họ không có dung môi được biết đến dưới 392 ° F (200 ° C) và cung cấp tính trơ để hơi nước, bazơ mạnh, nhiên liệu và các axít.Địa điểm chuyên nghiệp Nhựa
Ban chạy nhât