nhà cung cấp nhựa, tấm nhựa, thanh nhựa, ống nhựa, tấm mica, cửa hàng
Ngành công nghiệp nổi bật
Rừng, gỗ, bột giấy và sản phẩm giấy (5211-LP)
Lâm, giấy và bột giấy
Các công ty trong ngành Giấy và Lâm sản chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực giấy, cung cấp gỗ / xây dựng, và các thị trường gỗ. Những người phục vụ các phân khúc giấy sản xuất các sản phẩm khác nhau được sử dụng trong tạp chí, bao thư, containerboard, và bao bì thực phẩm và nước giải khát. Khác trong các vật liệu xây dựng ...
  • View In English
  • Các nhà lãnh đạo trong nhựa Sheets, Rods, ống, Profiles, và các thành phần
  • Yêu cầu A Quote

Saint Gobain Division Tygon

Tygon® Ống từ Saint Gobain. Tygon là hiệu năng cao chất lỏng và xử lý khí ống cho công nghiệp, phòng thí nghiệm và ứng dụng y tế. Saint-Gobain Nhựa là một nhà lãnh đạo ngành công nghiệp trong các sản phẩm polymer công nghệ tiên tiến cho các ứng dụng công nghiệp đòi hỏi khắt khe nhất. Chuyên nghiệp Nhựa cung cấp đầy đủ tầm của độ tinh khiết cao vinyl, polyurethance và các sản phẩm ống fluoropolymer dựa trên ví dụ như; Tygon®, Chemfluor®, Versilic®, Pharmed®, Norprene®, Tygothane®. Những sản phẩm ống cao cấp xử lý các quy trình xử lý chất lỏng trong các môi trường khắc nghiệt nhất, trong khi duy trì đặc tính vượt trội. Chuyên nghiệp Nhựa cung cấp cho khách hàng trên toàn thế giới Tygon thorugh 18 địa điểm của chúng tôi ở Mỹ, Singapore và Đài Loan.

Tygon ống được sử dụng ở nhiều thị trường, bao gồm thực phẩm và nước giải khát, chế biến hóa chất, công nghiệp, phòng thí nghiệm, y tế, dược phẩm, chế biến và bán dẫn. Hiện có hơn 2 chục công thức của Tygon ống. Các kháng hóa chất và tính chất vật lý khác nhau giữa các công thức khác nhau, nhưng mỗi cung cấp một sự cân bằng của tính năng phù hợp với một loạt các ứng dụng. Chemfluor®, Versilic®, Pharmed®, Norprene®, và Tygothane® ống cũng được cung cấp cho một vareity của các ứng dụng xử lý hóa học.

Công thức phổ biến bao gồm:
Tygon B-44-3, Tygon B-44-4X, Tygon B-44-4X IB, Tygon F-4040A, Tygon R-3400, Tygon R-3603, Tygon S-50-HL, Tygon S-54-HL , Tygon 2075, Tygon 2275, Tygon 3350, và Tygon R-1000.

Địa điểm chuyên nghiệp Nhựa
Ban chạy nhât