nhà cung cấp nhựa, tấm nhựa, thanh nhựa, ống nhựa, tấm mica, cửa hàng
Ngành công nghiệp nổi bật
Power Generation & Storage (4911-PG)
Thế hệ điện và lưu trữ
Ngành điện điện liên quan đến việc tạo ra, truyền tải, phân phối và bán điện cho công chúng. Ngành công nghiệp điện bắt đầu bằng việc giới thiệu về ánh sáng điện vào năm 1882. Trong suốt thập niên 1880 và 1890, những mối quan tâm về kinh tế và an toàn đang phát triển dẫn đến ...
  • View In English
  • Các nhà lãnh đạo trong nhựa Sheets, Rods, ống, Profiles, và các thành phần
  • Yêu cầu A Quote

Saint Gobain Division Tygon

Ống Tygon® từ Saint Gobain. Tygon là loại ống xử lý chất lỏng và khí hiệu suất cao cho các ứng dụng trong công nghiệp, phòng thí nghiệm và y tế. Saint-Gobain Plastics là một nhà lãnh đạo ngành công nghiệp về các sản phẩm polyme công nghệ tiên tiến cho các ứng dụng công nghiệp đòi hỏi khắt khe nhất. Nhựa chuyên nghiệp cung cấp đầy đủ các sản phẩm ống nhựa vinyl, polyurethance và fluoropolymer có độ tinh khiết cao; Tygon®, Chemfluor®, Versilic®, Pharmed®, Norprene®, Tygothane®. Những sản phẩm ống cao cấp này xử lý các quá trình xử lý chất lỏng quan trọng trong những môi trường khắc nghiệt nhất, đồng thời duy trì các đặc tính ưu việt. Nhựa chuyên nghiệp cung cấp cho khách hàng của Tygon trên toàn thế giới 19 địa điểm của chúng tôi ở Mỹ, Singapore và Đài Loan.

Tygon ống được sử dụng trong nhiều thị trường, bao gồm thực phẩm và nước giải khát, chế biến hóa học, công nghiệp, phòng thí nghiệm, y tế, dược phẩm và chế biến bán dẫn. Có hơn 12 công thức của ống Tygon. Tính kháng hóa học và tính chất vật lý khác nhau giữa các công thức khác nhau, nhưng mỗi loại đều cung cấp sự cân bằng các tính năng hoạt động phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau. Chemfluor®, Versilic®, Pharmed®, Norprene® và Tub Tygothane® cũng được cung cấp cho các ứng dụng chế biến hoá học vô cùng.

Các công thức chung bao gồm:
Tygon B-44-3, Tygon B-44-4X, Tygon B-44-4X IB, Tygon F-4040A, Tygon R-3400, Tygon R-3603, Tygon S-50-HL, Tygon S-54-HL , Tygon 2075, Tygon 2275, Tygon 3350 và Tygon R-1000.
Sort By:

Địa điểm chuyên nghiệp Nhựa
Ban chạy nhât