nhà cung cấp nhựa, tấm nhựa, thanh nhựa, ống nhựa, tấm mica, cửa hàng Chuyên nghiệp Nhựa bán tấm nhựa, nhựa Rod, nhựa Ống và phim nhựa và vật liệu cho ngành công nghiệp nào
Địa điểm chuyên nghiệp Nhựa
Trương mục Trương mục Giỏ hàng Giỏ hàng
Tuyển dụng       Địa điểm      Liên hệ

NhàHigh-Temp Matl của

High-Temp Matl của

 
Chất dẻo nhiệt độ cao thường được phân loại là vật liệu có thể vượt quá 300 F ở nhiệt độ hoạt động liên tục. Các ví dụ bao gồm Vespel, Torlon, PEEK, Teflon, Rulon, Meldin, Celazole & Macor.

(PEEK - Virgin) PEEK - VIRGIN Grade - Sheets & Rods
PEEK - VIRGIN Grade - Sheets & Rods
 
(VESPEL SP1) Vespel® SP-1 Rod & tấm
Vespel® SP-1 Rod & tấm
 
(KEL-F) Kel-F® - PCTFE
Kel-F® - PCTFE
 
(MELDIN 7001) Meldin® 7001 polyimide (Không thực hiện)
Meldin® 7001 polyimide (Không thực hiện)
 
(PFA) PFA Rods & Sheets
PFA Rods & Sheets
 
(TORLON4203) Torlon® 4203
Torlon® 4203
 
(TECHTRON-PPS) Techtron® PPS
Techtron® PPS
 
(G-3) G-3 (NP-504) Thủy tinh-Phenolic Laminate
G-3 (NP-504) Thủy tinh-Phenolic Laminate
 
(NORYL) Noryl® EN265 & Noryl® GFN3
Noryl® EN265 & Noryl® GFN3
 
(PEEK - Ketron HPV) Ketron® HPV - Mang Lớp PEEK
Ketron® HPV - Mang Lớp PEEK
 
(CELAZOLE) Celazole® PBI (U-60) Sản phẩm đúc bằng 100% PBI
Celazole® PBI (U-60) Sản phẩm đúc bằng 100% PBI
 
(REXOLITE) Rexolite®
Rexolite®
 
(MYCALEX) Mycalex® Mica đầy gốm
Gốm Mycalex® Mica-điền
 
(Polysulfone) polysulfone PSU 1000
Polysulfone PSU 1000
 
(Polyimide FOAM - Solimide®) Solimide® polyimide Foam
Solimide® polyimide Foam
 
(FLUOROSINT 207) Fluorosint® 207
Fluorosint® 207
 
(G-30POLYIMIDE-P95) G-30 polyimide Glass Laminate (P95 Norplex)
G-30 polyimide Glass Laminate (P95 Norplex)
 
(Boron Nitride) Boron Nitride - Combat®
Boron Nitride - Combat®
 
(Marinite Tôi Sheet) Marinite Tôi Bảng
Marinite Tôi Bảng
 
(KAPTREX-PI FILM) Kaptrex® polyimide phim
Kaptrex® polyimide phim
 
(COGETHERM) Cogetherm® - Mica Laminate Ban Insulation
Cogetherm® - Mica Laminate Ban Insulation
 
(PEEK HT (nhiệt độ cao)) PEEK HT (nhiệt độ cao)
PEEK HT (nhiệt độ cao)
 
(Fiberfrax-Duraboard) Fiberfrax-Duraboard
Fiberfrax-Duraboard
 
(Sumika SUPER) Sumika Siêu S1000 - New !!
Sumika Siêu S1000 - New !!
 
(Fluorosint MT-01) Fluorosint® MT-01
Fluorosint® MT-01
 
(CERAMATEST 800) Ceramatest ™ 800 - Glass-Mica composite
Ceramatest ™ 800 - Glass-Mica composite
 
(Celazole TF-60V (thủy tinh chứa đầy PBI-PEEK)) Celazole® TF-60V (thủy tinh chứa đầy PBI-PEEK)
Celazole® TF-60V (thủy tinh chứa đầy PBI-PEEK)
 
(Ceramatest 500) Ceramatest ™ 500 - Ceramic Mica-Filled
Ceramatest ™ 500 - Mica-Đầy Ceramic
 
(Fused Quartz - Clear) Fused Quartz - Clear
Fused Quartz - Clear
 
(ARDEL) Ardel® - Polyarylate
Ardel® - Polyarylate
 
(Celazole TU-60 (đùn PBI-PEEK blend)) Celazole® TU-60 (đùn PBI-PEEK blend)
Celazole® TU-60 (đùn PBI-PEEK blend)
 
(Duratron® CU60 PBI) Duratron® CU60 PBI
Duratron® CU60 PBI
 
(EXTEM) Extem®
Extem®
 
(FluoroPro PCTFE) FluoroPro ™ PCTFE
FluoroPro ™ PCTFE
 
(FluoroPro ™ PFA) FluoroPro ™ PFA Rods & Sheets
FluoroPro ™ PFA Rods & Sheets
 
(Isomag 175) Isomag® 175
Isomag® 175
 
(Marinite M) Marinite M
Marinite M
 
(Sproule WR-1200) Sproule WR-1200®
Sproule WR-1200®
 
(Super Caltemp Vàng 1700) Siêu Caltemp® Vàng 1700
Siêu Caltemp® Vàng 1700
 
(Super Firetemp H) Super Firetemp® H
Siêu Firetemp® H
 
(Super Firetemp S) Super Firetemp® S
Siêu Firetemp® S
 
(SOCKET LIỆU KIỂM TRA) Test socket Vật liệu - Kiểm tra Handler đổi Kits
Kiểm tra socket Vật liệu - Kiểm tra Handler đổi Kits
 
(Thermo-12 Gold) Thermo-12® vàng
Thermo-12® vàng
 
(TROGAMID T5000) Trogamid® T5000
Trogamid® T5000
 
(XYTREL-SX1) Xytrel SX1 thơm Polyester
Xytrel SX1 thơm Polyester
 


  Chính sách bảo mật | Điều khoản và Điều kiện | Sơ đồ trang web | Liên hệ | Giới thiệu | Lịch sử của chúng tôi

Cần thêm trợ giúp? Gọi cho chúng tôi 1-888-995-7767

©Bản quyền năm 2017, chuyên nghiệp Nhựa Tất cả các quyền

Powered by Powered by Google Translate Translate