nhà cung cấp nhựa, tấm nhựa, thanh nhựa, ống nhựa, tấm mica, cửa hàng
Ngành công nghiệp nổi bật
Injection Molding của Nhựa (3089-IM)
Injection khuôn nhựa
Khuôn ép phun sử dụng một con lăn ram hoặc trục vít để ép nguyên liệu nhựa nóng chảy vào trong khoang; điều này sẽ đóng rắn lại thành một hình dạng phù hợp với đường viền của khuôn. Nó thường được sử dụng để xử lý cả hai polymer nhiệt dẻo và nhiệt, với khối lượng sử dụng của cựu là ...
  • View In English
  • Các nhà lãnh đạo trong nhựa Sheets, Rods, ống, Profiles, và các thành phần
  • Yêu cầu A Quote
Now Open in Tampa, Florida

Nytef Nhựa

Nytef Nhựa, Ltd là dành riêng để cung cấp các hình dạng giống có chất lượng cao nhất cho công nhựa nhiệt dẻo. Họ sản xuất và tích trữ đầy đủ các dòng vật liệu nhiệt dẻo trong một loạt các thanh, tấm và thanh ống kích cỡ. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp hơn 30 năm kinh nghiệm trong các tùy chỉnh đùn nhựa ứng dụng cụ thể và độc quyền để đáp ứng ngay cả những yêu cầu thực hiện yêu cầu cao nhất. Nytef Nhựa cung cấp hỗ trợ kỹ thuật đầy đủ cho tất cả các sản phẩm và được chứng nhận ISO 9002 tiêu chuẩn để sản xuất ép đùn hình dạng cổ nhựa. Chuyên nghiệp Nhựa đã được một nhà phân phối chính cho Nytef Nhựa trong hơn 20 năm.

Địa điểm chuyên nghiệp Nhựa
Ban chạy nhât