nhà cung cấp nhựa, tấm nhựa, thanh nhựa, ống nhựa, tấm mica, cửa hàng
Ngành công nghiệp nổi bật
Xạ sheilding (3842-RS)
Bức xạ Sheilding
Bảo vệ bức xạ có thể được chia thành bảo vệ bức xạ nghề nghiệp, bảo vệ bức xạ y tế, đó là bảo vệ bệnh nhân, và bảo vệ bức xạ công cộng. Các loại bức xạ ion hóa khác nhau tương tác với các vật liệu che chắn. Hiệu quả che chắn là ...
  • View In English
  • Các nhà lãnh đạo trong nhựa Sheets, Rods, ống, Profiles, và các thành phần
  • Yêu cầu A Quote

Laminations Inc.

Laminations Inc. sản xuất một loạt các sản phẩm tấm olefin hiệu suất cao và tiêu chuẩn cho các ngành công nghiệp lớn trên thế giới. Được thành lập vào năm 1950 bởi Michael J. Lynch, Sr., công ty tiếp tục phát triển như một doanh nghiệp do gia đình xây dựng trên dịch vụ khách hàng và đổi mới. Hôm nay công ty có ba bộ phận chính: Laminations Sản phẩm Công nghiệp, dành riêng cho olefin tờ, Lamcorr Hiệu suất cao Nhựa, trong đó tập trung vào hiệu suất cao corrosion chống tấm và vải backed laminates.

Vào tháng 1 năm 2014, Laminations đã được mua bởi Simona Americas Inc. Nhựa chuyên nghiệp phân phối cả sản phẩm Laminations Inc và Simona thông qua 19 địa điểm của chúng tôi ở Mỹ, Singapore và Đài Loan
Sort By:

Địa điểm chuyên nghiệp Nhựa
Ban chạy nhât