nhà cung cấp nhựa, tấm nhựa, thanh nhựa, ống nhựa, tấm mica, cửa hàng
Ngành công nghiệp nổi bật
Bán lẻ - phi thương mại (B2C)
Bán lẻ - phi thương mại
Bán lẻ / Cư trú - Khách hàng Không Thương mại (B2C) - Dù nhỏ hay lớn, Professional Plastics xử lý tất cả các khách hàng của chúng tôi với sự tôn trọng mà họ xứng đáng. Chúng tôi cung cấp hàng trăm sản phẩm nhựa được sử dụng để cải tạo nhà, cũng như là nguyên liệu cho các nhà thủ công và người yêu thích. Sản phẩm của chúng tôi có thể được ...
  • View In English
  • Các nhà lãnh đạo trong nhựa Sheets, Rods, ống, Profiles, và các thành phần
  • Yêu cầu A Quote
  • NhàNhà / Dãy sản phẩm Kydex
Houston Branch Relocated September 2018

Vật liệu Kydex ® có sẵn từ Nhựa chuyên nghiệp, Inc

Grade Name Description
KYDEX 100 Ultra high impact, high performance, fire rated sheet suitable for a broad range of demanding applications.
KYDEX T High Impact, high performance, fire rated sheet. Cost competetive with flame retardant ABS, but with great impact and extensibility.
KYDEX 200 General purpose sheet with good impact resistance, excellent extensibility and solvent resistance. Cost competetive with many other thermoplastics.
KYDEX 107 For National SanitationFoundation applications. Numerous textures/sizes, limited colors. FDA approved raw materials. Cost competitive with ABS sheet.
KYDEX 101 White #62000 or black #52114 substrate with colored, weatherable cap for thermoforming letter backs of electrical signage. Eliminates painting.
KYDEX 110 Super tough, durable KYDEX 110, a proprietary alloy sheet, brings new dimensions to thermoformers in: formability, rigidity, breakage resistance, chemical resistance and fire retardancy.
KYDEX 115 Rigid, sag-resistant ceiling panel grade in .080" (2.03mm) thickness, available pre-cut. Class 10 rated for clean rooms. Also for food plants, computer rooms, operating rooms, etc.
KYDEX 130 High performance sheet with integral granite pattern in five colors. Rated Class I/A for non-wallcovering applications. UL 94 V-0 and 5V fire rating.
KYDEX 150 High performance sheet for building product applications. Rated Class I/A in gauges to .060" (1.52mm); Class II/B in gauges to 0.093" (2.36mm). UL listed.
KYDEX 152 AR Super tough, durable KYDEX 152AR sheet brings new dimensions to thermoformers and membrane pressers in: formability, rigidity, breakage resistance, and abrasion resistance.
KYDEX 152 WG Super tough, durable KYDEX 152 WG sheet brings new dimensions to membrane pressers in: extensibility, rigidity, abrasion resistance, and fire retardancy.
KYDEX 154 Decorative KYDEX 154 thermoplastic sheet, available in many standard and custom designs, offers a unique look for thermoformed parts. This durable material brings new dimensions to thermoformers in: formability, rigidity, breakage resistance, and chemical resistance and fire retardance.
KYDEX 160 High performance sheet for building product and clean room applications. Rated Class I/A and Class 10 in gauges to .125" (3.12mm). UL listed.
KYDEX 160A KYDEX 160 is a thermoplastic sheet that is used for laminating and thermoforming applications requiring a Class I/A rating.
KYDEX 161 KYDEX 161 is a proprietary, high performance thermoplastic sheet that meets the M1 requirement for the French Epiradiateur Test NFP 92-501.
KYDEX 550 Weatherable, monolithic (no cap) sheet in limited light colors. Excellent impact resistance.
KYDEX 510 KYDEX sheet of any color with a clear, weatherable cap. Caps also available with black/white or rust/gray granite patterns.
KYDEX 1900 Mid-temperature aircraft grade with improved heat distortion characteristics for higher in-service temperatures 168-178°F (75-81°C). Meets FAR requirement 25.853(a).
KYDEX 301 KYDEX 301 is a proprietary Bi-layer thermoplastic sheet that is cost competitive with fire retardant ABS (FR-ABS) formulations but with superior properties. Unlike FR-ABS, KYDEX 301 is less hygroscopic.
KYDEX 6185 High-temperature aircraft grade with improved heat distortion characteristics for higher in-service temperatures 180-195°F (82-90.5°C). Meets FAR requirement 25.853(a).
KYDEX 6200 High performance grade for mass transit vehicle interiors. Meets FTA and FRA fire requirements.
KYDEX 6565 High performance grade for aircraft interiors. Meets FAR fire requirments 25.853 (a) and (d)
KYDEX GND Conductive sheet in black only, for electronic/electrical applications. Protects against ESD. Retains conductive properties after forming.
KYDEX L Damage resistant laminating material. Ratings of ClassI/A and UL 94 V-0 in gauges to .040 (1.02mm). Can also be thermoformed and membrane pressed.
KYDEX V103 KYDEX V103 sheet is a recycled grade of a proprietary thermoplastic sheet that is cost competitive with other grades of thermoplastic sheet while offering improved performance.
KYDEX V100 Recycled black #52114 sheet. Rated UL 94 V-0. Excellent performance-to-cost ratio. Also available: Vinyloy 103 offering shorted cycle times.
KYDEX V Recycled grade of Kydex "utiltiy black" #52065 sheet. Excellent performance-to-cost ratio.
KYDEX V102 Recycled beighe #72401, gray #52346, or black #52114 Kydex sheet with cap in select colors. Rated UL 94 V-0 and 5V.
KYDEX HD High durability (HD), high impact, membrane pressable thermoplastic 3D laminate with integral color in .022deg; (.56mm) guage.
KYDEX WG High impact, membrane pressable thermoplastic 3D laminate with woodgrain design in .030deg; (.76mm) guage.
KYDEX XD Extreme durability (XD), superior impact, membrane pressable thermoplastic 3D laminate with integral color from .030deg;-.040deg; (.76mm-1.02mm) guage.
Địa điểm chuyên nghiệp Nhựa
Ban chạy nhât