nhà cung cấp nhựa, tấm nhựa, thanh nhựa, ống nhựa, tấm mica, cửa hàng
Ngành công nghiệp nổi bật
Xe giải trí (3792-RV)
Xe giải trí
Xe giải trí - Phương tiện giải trí bao gồm RVs có thể kéo được như xe du lịch cho thuê, xe kéo bánh xe thứ 5, xe chở hàng cắm trại và xe tải, trong khi xe máy có thể được phân thành ba phân đoạn: xe máy loại A, xe gắn máy loại B và loại -C Xe máy. Với mục đích ...
  • View In English
  • Các nhà lãnh đạo trong nhựa Sheets, Rods, ống, Profiles, và các thành phần
  • Yêu cầu A Quote
  • NhàNhà / Chart Kydex Màu

Chart Kydex Màu

KYDEX thermoplastic sheet is available in 34 standard colors and over 2500 custom blended colors. Custom matched colors are also available.

Not all grades of KYDEX sheet are available in all colors. Please contact our Customer Service Department for details and availability.

Địa điểm chuyên nghiệp Nhựa
Ban chạy nhât