nhà cung cấp nhựa, tấm nhựa, thanh nhựa, ống nhựa, tấm mica, cửa hàng
Ngành công nghiệp nổi bật
Vận tải hàng không (4513-AF)
Vận tải hàng không
Các thùng chứa hàng không nhẹ và bền thường được làm từ Xóa Polycarbonate, hoặc Tấm Polycarbonate Ngăn Cháy để bảo vệ tầm nhìn và bưu kiện khi vận chuyển. Các vật liệu chịu va đập khác như HDPE, ABS và LDPE cũng được sử dụng trong các thùng chứa nhỏ hơn. Thêm ...
  • View In English
  • Các nhà lãnh đạo trong nhựa Sheets, Rods, ống, Profiles, và các thành phần
  • Yêu cầu A Quote

Norplex-Micarta

Norplex-Micarta là nhà cung cấp hàng đầu thế giới các sản phẩm nhựa composite kết hợp nhiệt. Norplex-Micarta sản xuất các sản phẩm đặc biệt có chất lượng cao nhất, pre-pregs, thanh và hình dạng khuôn, và các ống có sẵn trên nền tảng Norplex-Micarta, .

Địa điểm chuyên nghiệp Nhựa
Ban chạy nhât