nhà cung cấp nhựa, tấm nhựa, thanh nhựa, ống nhựa, tấm mica, cửa hàng
Ngành công nghiệp nổi bật
Công nghiệp điện tử & Enclosures (bao gồm cả máy chủ rack) (3469-EN)
Vỏ bọc công nghiệp và điện tử (3469-EN)
Công nghiệp & điện tử Tấm chắn (bao gồm cả máy chủ racks) - điện tử enclosures và phụ kiện bao gồm các kệ tủ lớn, tủ truyền thông, nội các rack sản phẩm, rack mở và thiết bị rack, nhôm enclosures và khung gầm, điện tử kim loại nhỏ enclosures, ...
  • View In English
  • Các nhà lãnh đạo trong nhựa Sheets, Rods, ống, Profiles, và các thành phần
  • Yêu cầu A Quote

Norplex-Micarta

Norplex-Micarta là nhà cung cấp hàng đầu thế giới các sản phẩm nhựa composite kết hợp nhiệt. Norplex-Micarta sản xuất các sản phẩm đặc biệt có chất lượng cao nhất, pre-pregs, thanh và hình dạng khuôn, và các ống có sẵn trên nền tảng Norplex-Micarta, .
Sort By:
 1  2 Trang tiếp theo 
 1  2 Trang tiếp theo 

Địa điểm chuyên nghiệp Nhựa
Ban chạy nhât