nhà cung cấp nhựa, tấm nhựa, thanh nhựa, ống nhựa, tấm mica, cửa hàng
Ngành công nghiệp nổi bật
Máy - Vít Thụy Sĩ (3599-SW)
Gia công cơ khí - Swiss Screw
Máy gia công trục vít là một phương pháp sản xuất được thiết kế cực kỳ thành thạo để sản xuất các bộ phận nhỏ và cũng có thể cho các bộ phận dài, mỏng mà có thể làm lệch hướng hoặc rung động khi bật máy tiện. Quá trình này cũng rất nhanh và cực kỳ ...
  • View In English
  • Các nhà lãnh đạo trong nhựa Sheets, Rods, ống, Profiles, và các thành phần
  • Yêu cầu A Quote
  • NhàNhà / Xử lý Thực phẩm & Thiết bị

Xử lý Thực phẩm & Thiết bị

ngành nghề liên quan
nhiều Industries
Xử lý Thực phẩm & Thiết bị
Xử lý & Thiết bị thực phẩm
Chuyên nghiệp Nhựa xử lý một loạt các vật liệu được sử dụng trong chế biến thực phẩm và thiết bị xử lý. Dù nhu cầu của bạn là dành cho FDA phê chuẩn vòng bi, bề mặt chống ẩm, hoặc phim băng tải chịu nhiệt, chuyên nghiệp Nhựa sẵn sàng phục vụ bạn. Chúng tôi cung cấp vật liệu được FDA, USDA, NSF, 3-A sữa, và Canada AG tuân thủ.

FDA chấp thuận Vật liệu * Vật liệu USDA chấp thuận
NSF liệu được phê duyệt * Vật liệu 3A sữa được chấp thuận

Thiết bị chế biến thực phẩm Tờ bướm quảng cáo 2016
Vật liệu chế biến thực phẩm Catalog 2011
Thực phẩm Quadrant Vật liệu Xử lý Brochure
Sort By:
 1  2 Trang tiếp theo 
 1  2 Trang tiếp theo 
Xử lý thực phẩm và thiết bị
Nhựa chuyên nghiệp xử lý một loạt các vật liệu được sử dụng trong thiết bị chế biến thực phẩm và xử lý. Cho dù bạn có cần cho các vòng bi, bề mặt chống ẩm, hoặc các loại băng tải chịu nhiệt, Professional Plastics đã sẵn sàng phục vụ bạn. Chúng tôi cung cấp nguyên liệu FDA, USDA, NSF, 3-A Dairy, và Canada AG tuân thủ.
  • Vật liệu được FDA chấp thuận
  • Địa điểm chuyên nghiệp Nhựa
    Ban chạy nhât