nhà cung cấp nhựa, tấm nhựa, thanh nhựa, ống nhựa, tấm mica, cửa hàng
Ngành công nghiệp nổi bật
Amplifier & Radio Thiết bị (3651-AR)
Bộ khuếch đại và thiết bị vô tuyến điện
Bộ khuếch đại là một thiết bị điện tử có thể tăng cường sức mạnh của tín hiệu. Nó thực hiện điều này bằng cách lấy năng lượng từ nguồn điện và kiểm soát đầu ra để phù hợp với hình dạng tín hiệu đầu vào nhưng với một biên độ lớn hơn. Theo nghĩa này, một khuếch đại modulates đầu ra của việc cung cấp điện để làm cho ...
  • View In English
  • Các nhà lãnh đạo trong nhựa Sheets, Rods, ống, Profiles, và các thành phần
  • Yêu cầu A Quote

Cyro Evonik Acrylite

Cyro Evonik Acrylite
Cyro Evonik (Acrylite) offers the broadest range of acrylic sheet products in the industry. Their innovative Acrylite Product Line offers designers more options to create unique signage, graphic & P.O.P. displays. ACRYLITE® acrylic sheets offer a versatile and constantly growing range of functionalities, combined with durability and environmental compatibility. Professional Plastics is a distribution partner for the full-line of Acrylite brand acrylic products.

Acrylite Color Chart, Images & Plexiglas Color Number Cross-Reference
Sort By:
Địa điểm chuyên nghiệp Nhựa
Ban chạy nhât