nhà cung cấp nhựa, tấm nhựa, thanh nhựa, ống nhựa, tấm mica, cửa hàng
Ngành công nghiệp nổi bật
Kim loại Sản xuất & đúc (3312-MP)
Sản xuất và đúc kim loại
Các ngành công nghiệp kim loại chính bao gồm các cơ sở sản xuất các sản phẩm kim loại từ quặng kim loại và / hoặc phế liệu kim loại. Cây có thể tinh chế kim loại, đúc kim loại nóng chảy vào các hình dạng mong muốn, hoặc sản xuất các đầu vào cho quá trình tinh chế hoặc đúc. Các ngành công nghiệp kim loại chính sử dụng cả sắt và thép ...
  • View In English
  • Các nhà lãnh đạo trong nhựa Sheets, Rods, ống, Profiles, và các thành phần
  • Yêu cầu A Quote
  • NhàNhà / CP7D ™ FRPP

CP7D ™ FRPP

Flametech CP7-D tài liệu đáp ứng thông số kỹ thuật FM-4910 cho ngọn lửa chậm phát triển, đặc điểm tự dập lửa và burnthrough. Phần lớn được sử dụng trong xây dựng phòng sạch.
Sort By:Địa điểm chuyên nghiệp Nhựa
Ban chạy nhât