nhà cung cấp nhựa, tấm nhựa, thanh nhựa, ống nhựa, tấm mica, cửa hàng
Ngành công nghiệp nổi bật
Nhựa pallet, Slips Sheets, Totes & hàng loạt bao bì (3089-PT)
Pallet nhựa, phiếu lặt vặt, đồ đạc và bao bì hàng loạt
Pallet nhựa, Slips Sheets, Totes & Bulk Bao bì sử dụng vật liệu nhựa như HDPE, UHMW, ABS, HIPS và nhựa khác cho các mục đích khác nhau xử lý và đóng gói. Tấm trượt là tấm mỏng khổ tấm được làm bằng nhựa, Với tấm trượt hỗ trợ bởi một trong những giao thông vận tải ...
  • View In English
  • Các nhà lãnh đạo trong nhựa Sheets, Rods, ống, Profiles, và các thành phần
  • Yêu cầu A Quote
  • NhàNhà / CP7D ™ FRPP
Atlanta Branch Relocated June 2018

CP7D ™ FRPP

Flametech CP7-D tài liệu đáp ứng thông số kỹ thuật FM-4910 cho ngọn lửa chậm phát triển, đặc điểm tự dập lửa và burnthrough. Phần lớn được sử dụng trong xây dựng phòng sạch.
Sort By:Địa điểm chuyên nghiệp Nhựa
Ban chạy nhât