nhà cung cấp nhựa, tấm nhựa, thanh nhựa, ống nhựa, tấm mica, cửa hàng
Ngành công nghiệp nổi bật
Thịt & gia cầm và cá (2011-PF)
Thịt & Gia cầm & Cá
Thịt, Thịt & Cá (2011-PF) - Phân khúc này bao gồm Thịt, Thịt, Cá và Hàng Hải được bán qua tất cả các loại cửa hàng bán lẻ, bao gồm siêu thị, cửa hàng giảm giá và supercenters, câu lạc bộ nhà kho, và các đại lý hàng hóa, cửa hàng, nhà thuốc, sức khoẻ ...
  • View In English
  • Các nhà lãnh đạo trong nhựa Sheets, Rods, ống, Profiles, và các thành phần
  • Yêu cầu A Quote
  • NhàNhà / CP7D ™ FRPP

CP7D ™ FRPP

Flametech CP7-D tài liệu đáp ứng thông số kỹ thuật FM-4910 cho ngọn lửa chậm phát triển, đặc điểm tự dập lửa và burnthrough. Phần lớn được sử dụng trong xây dựng phòng sạch.Địa điểm chuyên nghiệp Nhựa
Ban chạy nhât