View In English View In English
ผู้จัดจำหน่ายพลาสติกแผ่นพลาสติก, แท่งพลาสติกท่อพลาสติก, ลูกแก้ว, ร้านค้า ติดต่อเรา ติดต่อเรา สถานที่ สถานที่ เกี่ยวกับเรา เกี่ยวกับเรา ติดตามการจัดส่ง ติดตามการจัดส่ง สมัครสมาชิก สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ รถเข็น รถเข็น (0)
 
 • ผู้นำในแผ่นพลาสติก, แท่ง, ท่อ, โปรไฟล์และส่วนประกอบ
 • ขอใบเสนอราคา

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการขายสินค้าและบริการออนไลน์ (Rev. 3.6.18)
 1. เอกสารฉบับนี้มีข้อมูลสำคัญมากเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของคุณตลอดจนเงื่อนไขเงื่อนไขข้อ จำกัด และข้อยกเว้นที่อาจมีผลกับคุณ โปรดอ่านอย่างละเอียด

  ข้อกำหนดเหล่านี้ต้องใช้การตัดสินชี้ขาดเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสอบของ JURY TRADE

  โดยการสร้างคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากเว็บไซต์นี้คุณจะแจ้งให้ทราบว่าคุณมีอายุครบตามกฎหมายเข้าสู่ข้อตกลงนี้และคุณยอมรับและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณอาจได้รับทราบว่าหากคุณมีคำสั่งในนามขององค์กรหรือ บริษัท คุณมีอำนาจตามกฎหมายที่จะผูกมัดองค์กรใดหรือ บริษัท ใดในข้อกำหนดเหล่านี้

  คุณอาจไม่สามารถสั่งซื้อหรือได้รับผลิตภัณฑ์หรือบริการจากเว็บไซต์นี้หากคุณ (i) ไม่ยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ (ii) ไม่ใช่ผู้มีอายุแก่ (ก) อย่างน้อย 18 ปีขึ้นไปหรือ (ข) อายุเพื่อทำสำเนา A สัญญาผูกมัดกับพลาสติกที่เป็นมืออาชีพหรือ (iii) ห้ามไม่ให้เข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาเนื้อหาหรือบริการของเว็บไซต์เนื้อหาใด ๆ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (" ข้อกำหนด " เหล่านี้) ใช้กับการซื้อและขายผลิตภัณฑ์และบริการผ่าน www.professionalplastics.com (" เว็บไซต์ ") ข้อตกลงเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมืออาชีพพลาสติก, Inc (เรียกว่า "พวกเรา" "เรา" หรือเป็นบริบทอาจต้อง "ของเรา") โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรในเวลาใด ๆ ในดุลยพินิจของเรา การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลตั้งแต่ "วันที่อัปเดตล่าสุด" ที่อ้างอิงบนไซต์ คุณควรอ่านข้อกำหนดเหล่านี้ก่อนที่จะซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่มีอยู่ผ่านเว็บไซต์นี้ การใช้ไซต์นี้อย่างต่อเนื่องหลังจากวันที่อัปเดตล่าสุดจะถือว่าคุณยอมรับและตกลงที่จะเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

  ข้อกำหนดเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในการให้บริการเว็บไซต์ที่ใช้โดยทั่วไปกับการใช้งานเว็บไซต์ของเรา คุณควรทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอย่างรอบคอบก่อนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการผ่านเว็บไซต์นี้ (ดูหมวด 9)

 2. การยอมรับและยกเลิกคำสั่งซื้อ คุณยอมรับว่าคำสั่งซื้อของคุณเป็นข้อเสนอซื้อภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อของคุณ คำสั่งซื้อทั้งหมดต้องได้รับการยอมรับจากเราหรือเราจะไม่ผูกพันที่จะขายผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับคุณ เราอาจเลือกที่จะไม่ยอมรับคำสั่งซื้อตามที่เห็นสมควร แต่เพียงผู้เดียวหลังจากที่เราส่งอีเมลยืนยันพร้อมหมายเลขคำสั่งซื้อและรายละเอียดของสินค้าที่คุณสั่งไว้

 3. ราคาและเงื่อนไขการชำระเงิน
  1. ราคาส่วนลดและโปรโมชั่นทั้งหมดที่โพสต์ในเว็บไซต์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ราคาทั้งหมดที่ระบุในเว็บไซต์นี้เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) การกำหนดราคามีการกำหนดเป็นเงินเหรียญสหรัฐและจะไม่ผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ราคาที่เรียกเก็บสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการจะเป็นราคาที่โฆษณาบนไซต์นี้ในขณะที่มีการสั่งซื้อโดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของการส่งเสริมการขายหรือส่วนลดที่อาจมีผลบังคับใช้ ราคาจะถูกระบุไว้อย่างชัดเจนในอีเมลยืนยันการสั่งซื้อของคุณ การเพิ่มราคาจะใช้กับคำสั่งซื้อที่วางไว้หลังจากเวลาที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น ราคาที่โพสต์ไม่รวมภาษีหรือค่าจัดส่งและการจัดการ ภาษีและค่าบริการทั้งหมดดังกล่าวจะถูกเพิ่มเข้าไปในราคารวมของคุณและจะถูกจัดเก็บไว้ในตะกร้าสินค้าของคุณและในอีเมลยืนยันใบสั่งซื้อของคุณ เราพยายามที่จะแสดงข้อมูลราคาที่ถูกต้องอย่างไรก็ตามเราอาจทำเป็นข้อผิดพลาดในการพิมพ์ผิดพลาดไม่ถูกต้องความไม่ถูกต้องหรือการละเว้นที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคาและความพร้อมใช้งาน เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดความไม่ถูกต้องหรือการละเว้นใด ๆ ได้ตลอดเวลาและเพื่อยกเลิกคำสั่งใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าว
  2. เงื่อนไขการชำระเงินอยู่ภายใต้การพิจารณาของเรา แต่เพียงผู้เดียว ใบแจ้งหนี้จะครบกำหนดชำระภายในเวลาที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ของคุณ เราอาจเรียกเก็บค่าปรับการชำระเงินล่าช้า 1.5% ต่อเดือนสำหรับจำนวนที่ไม่มีการโต้แย้งหรืออัตราสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตแล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า โดยไม่ละเว้นสิทธิหรือการเยียวยาอื่นใดของเราเราอาจปฏิเสธคำสั่งซื้อเพิ่มเติมและระงับการให้บริการใด ๆ จนกว่าจำนวนเงินที่ค้างชำระทั้งหมดจะได้รับการชำระเต็มจำนวน
  3. คำสั่งซื้อขนาดเล็ก / ค่าสั่งซื้อขั้นต่ำ สำหรับลูกค้าในสหรัฐอเมริกาคำสั่งซื้อใด ๆ ที่น้อยกว่า $ 25.00 จะได้รับการประเมินค่าสั่งซื้อจำนวนเล็กน้อยที่จำเป็นเพื่อให้ตรงตามยอดสั่งซื้อขั้นต่ำ $ 25.00 จะไม่มีการเพิ่มค่าธรรมเนียมการสั่งซื้อเล็กน้อยสำหรับคำสั่งซื้อที่เกิน $ 25.00 ลูกค้าในเม็กซิโกแคนาดาเปอร์โตริโกและหมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกามียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ $ 150.00 และจะได้รับการประเมินค่าธรรมเนียมการสั่งซื้อเล็กน้อยตามที่กำหนดเพื่อให้เป็นไปตามมูลค่าการสั่งซื้อขั้นต่ำนั้น ลูกค้าในประเทศอื่น ๆ ทั้งหมดจะมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ $ 250.00 และจะได้รับการประเมินค่าธรรมเนียมการสั่งซื้อเล็กน้อยตามที่กำหนดเพื่อให้เป็นไปตามมูลค่าการสั่งซื้อขั้นต่ำนั้น
  4. การปฏิบัติตามภาษีขาย Professional Plastics จำเป็นต้องเรียกเก็บภาษีการขายให้กับลูกค้าในรัฐต่อไปนี้ แอละแบมาอาร์คันซอแอริโซนาแคลิฟอร์เนียโคโลราโดคอนเนตทิคัตดิสตริกต์ออฟโคลัมเบียฟลอริดาจอร์เจียฮาวายไอโอวาไอดาโฮอิลลินอยส์อินเดียนาแคนซัสเคนตักกี้ลุยเซียนาเมนแมริแลนด์แมสซาชูเซตส์มิชิแกนมินนิโซตามิสซิสซิปปีมิสซูรี มอนทาน่านิวเม็กซิโกนิวยอร์กนอร์ทแคโรไลนาเนแบรสกาเนวาดานิวเจอร์ซีย์นิวยอร์กโอไฮโอโอคลาโฮมาเพนซิลเวเนียโรดไอส์แลนด์เซาท์แคโรไลนาเซาท์ดาโคตาเทนเนสซีเท็กซัสยูทาห์เวอร์มอนต์เวอร์จิเนียวอชิงตันเวสต์เวอร์จิเนีย วิสคอนซินและไวโอมิงเว้นแต่ลูกค้าจะได้รับหนังสือรับรองการยกเว้นภาษีที่ถูกต้องตามกำหนดเวลา ลูกค้าที่ส่งหนังสือรับรองการขายต่อที่ไม่ถูกต้องโดยมิชอบจะถูกรายงานไปยังกรมสรรพากร ในกรณีเช่นนี้เมื่อลูกค้าให้ข้อมูลเท็จหรือไม่ได้ให้ใบรับรองการขายต่อภาษีฉบับพิมพ์แก่เราโดยทันที Professional Plastics จะประเมินอัตราภาษีท้องถิ่นที่เหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนด คำสั่งซื้ออาจล่าช้าเนื่องจากข้อผิดพลาดดังกล่าว Professional Plastics จะพยายามอย่างเต็มที่ในการให้บริการที่รวดเร็วในขณะที่ยังคงปฏิบัติตามกฎหมายภาษีของรัฐและท้องถิ่นทั้งหมด หากมีความคลาดเคลื่อน Professional Plastics จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างรวดเร็วและสมเหตุสมผล (ข้อความเพิ่มเติมเฉพาะรัฐด้านล่าง)
   • Alabama: Seller has collected the simplified sellers use tax on taxable transactions delivered into Alabama and the tax will be remitted on the customer's behalf to the Alabama Department of Revenue. Seller's program account number is SSU-R010689782.
  5. การขายทั้งหมดถือเป็นที่สิ้นสุดตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ตกลงกันไว้ ณ เวลาที่ขาย ลูกค้าสามารถเลือกสมัครเงื่อนไขการชำระเงินพิเศษได้ แต่การอนุมัติข้อกำหนดเหล่านี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ Professional Plastics, Inc. เอกสารการขอเครดิตที่จำเป็นทั้งหมดและแบบฟอร์มการขายคืนภาษีของรัฐต้องอยู่ในแฟ้มที่ Professional Plastics ก่อนคำสั่งซื้อหรือเราจะ ประเมินอัตราภาษีปัจจุบัน สำหรับบัญชีใหม่ทุกรูปแบบจะต้องกรอกลงชื่อและส่งกลับไปที่ Professional Plastics เพื่อกำหนดเงื่อนไขการชำระเงินของ Net-30 ลูกค้าต้องให้ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับเครดิตที่ยอมรับได้และปฏิบัติตามมาตรฐานการอนุมัติเครดิตของเราเพื่อสร้างบัญชีเปิดกับ Professional Plastics เรารับบัตร MasterCard, Visa Card และ American Express ใบสั่งซื้อผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ทั้งหมดจะได้รับการประมวลผลผ่านระบบการตรวจสอบเครดิตที่มีความปลอดภัยและทำรายการผ่านเกตเวย์การชำระเงินที่สอดคล้องกับ PCI การทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ทั้งหมดมีสิทธิ์ก่อนการทำธุรกรรมเกินกว่า 10% Professional Plastics พิจารณาคำสั่งซื้อทั้งหมดสำหรับการปฏิบัติตามการยกเว้นภาษีการขายโดยพิจารณาจากจำนวนการจำหน่ายต่อที่ระบุไว้ของลูกค้าและ / หรือสถานะการได้รับยกเว้นภาษีการขาย ในกรณีที่ลูกค้าระบุสถานะการยกเว้นภาษีอย่างไม่ถูกต้อง Professional Plastics จะใช้ค่าใช้จ่ายในการอนุมัติล่วงหน้า 10% เพื่อรวบรวมภาษีการขายที่ต้องใช้ตามกฎหมาย พลาสติกระดับมืออาชีพอาจใช้ส่วนหนึ่งร้อยละ 10 เพื่อรองรับคำขอจัดส่งที่เร่งรัด แต่ต้องได้รับการอนุมัติจากลูกค้าเท่านั้น
  6. แบบฟอร์มการอนุมัติการเรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิตอาจมีการส่งแฟกซ์หรือส่งทางอีเมลให้กับลูกค้าที่ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตด้วยตนเอง แต่ไม่ต้องการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ รายการสั่งซื้อพิเศษรายการสั่งซื้อที่กำหนดเองรายการที่สร้างขึ้นเองหรือรายการที่ไม่สามารถคืนได้อาจต้องได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนก่อนจัดส่ง ภายใต้สถานการณ์บางอย่าง (การสั่งซื้อแบบตัดขนาดเองการสั่งทำแบบกำหนดเองรายการสั่งซื้อพิเศษ) เงินฝากด้วยเงินสดการสั่งจ่ายเงินการโอนเงินสดอิเล็กทรอนิกส์และ / หรือการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตอาจจำเป็นต้องใช้เพื่อเร่งการจัดส่งของคุณ Professional Plastics, Inc. สามารถจัดเตรียมการจัดส่ง COD ได้ภายใต้สถานการณ์บางอย่าง
  7. การจัดการ / การชกมวย / ค่าพัสดุภัณฑ์ คำสั่งซื้อทั้งหมดที่จัดส่งผ่าน UPS, Federal Express, Emery, ผู้ให้บริการทั่วไปของ LTL และ บริษัท จัดส่งอื่น ๆ จะได้รับการเรียกเก็บเงิน $ 10.00 / ต่อการจัดการ / มวยและ / หรือ $ 20.00 ต่อการเรียกเก็บเงิน "palletized shipment"
  8. การขายระหว่างประเทศ การขายระหว่างประเทศต้องมีคำสั่งซื้อขั้นต่ำ 250.00 ดอลลาร์เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยผ่านข้อตกลงโดยตรงเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Professional Plastics ต้องชำระขั้นต่ำ 500.00 ดอลลาร์สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินผ่านธนาคารมากกว่าบัตรเครดิต ลูกค้าในเม็กซิโก, แคนาดา, เปอร์โตริโกและหมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกาจะได้รับการประเมินค่าสั่งซื้อขั้นต่ำ 150.00 ดอลลาร์สำหรับการทำธุรกรรมบัตรเครดิตออนไลน์ ลูกค้าในเม็กซิโกและแคนาดาอาจได้รับการยกเว้นค่าสั่งซื้อขั้นต่ำ 150.00 บาทระหว่างประเทศเมื่อสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์

  กรุณาส่งคำร้องขอราคาและคำสั่งซื้อของคุณทาง e-mail (แทนการส่งแฟกซ์) ไปที่: sales@proplas.com พลาสติกระดับมืออาชีพยอมรับการโอนเงินผ่านธนาคารโดยตรง กรุณาติดต่อ John Maglione ที่ 1-714-446-6500 หรือ e-mail ที่ j.maglione@proplas.com สำหรับข้อมูลบัญชีธนาคาร (Bank Name) และ ABA # รวมชื่อผู้ติดต่อพนักงานขายของ Professional Plastics และหมายเลข PO # ของคุณในจดหมายสำหรับการชำระเงิน พลาสติก Professional ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงินจากธนาคารถึง $ 35.00 ต่อค่าใช้จ่ายของคำสั่งซื้อระหว่างประเทศใด ๆ หากลูกค้าเลือกที่จะชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารแทนบัตรเครดิต ในบางกรณีพลาสติกระดับมืออาชีพจะต้องมีการชำระเงินผ่านธนาคารขั้นสูงสำหรับลูกค้าต่างชาติเท่านั้น คำสั่งซื้อทั้งหมดจะต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมัติโดย Professional Plastics เรามักจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศผ่าน UPS International หรือ Federal Express หรือ DHL การจัดส่งระหว่างประเทศทั้งหมดจะถูกส่งไปที่หมายเลขบัญชีลูกค้า พลาสติกระดับมืออาชีพไม่รับผิดชอบต่อภาษีอากรหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ราคาที่ระบุสำหรับค่าขนส่งไม่รวมภาษีอากรและภาษี พลาสติกระดับมืออาชีพใช้ "พลาสติกลื่นไถล" (ไม่ใช้สเกิร์ตไม้) สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดส่งระหว่างประเทศ การขายระหว่างประเทศที่ต้องใช้วัสดุที่จะบรรจุบนแพลตฟอร์มลื่นไถลจะได้รับการประเมินค่าที่เหมาะสมสำหรับค่าใช้จ่ายในการลื่นไถลพลาสติก

  โปรดระบุชื่อและที่อยู่ติดต่อของ บริษัท ขนส่งที่คุณต้องการให้เราจัดส่งคำสั่งซื้อของคุณและหากการเรียกเก็บเงินตรงไปที่ บริษัท ของคุณเราจะต้องใช้หมายเลขบัญชีเรียกเก็บเงินของคุณเพื่อเรียกเก็บค่าขนส่ง มิเช่นนั้นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งจะต้องมีการเชื่อมต่อกับ Professional Plastics ล่วงหน้า

 4. การจัดส่ง; การจัดส่งสินค้า; ชื่อและความเสี่ยงของการสูญเสีย
  1. ใบสั่งทั้งหมดจะถูกส่งไปที่จุดจัดส่ง FOB โดยใช้วิธีการพื้นผิวที่มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดยกเว้นกรณีที่มีการร้องขอวิธีการจัดส่งพรีเมี่ยม / เร็ว ในทุกกรณีลูกค้าจะต้องจ่ายค่าจัดส่งทั้งหมด Professional Plastics ไม่มีการคิดค่าระวางขนส่งในขณะที่สั่งซื้อหรือรับผิดชอบใด ๆ ต่อค่าขนส่งหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง แม้ว่าพลาสติกระดับมืออาชีพจะพยายามทุกวิถีทางที่เหมาะสมเพื่อเลือกวิธีการที่มีประสิทธิภาพและประหยัดที่สุดในการจัดส่ง แต่ลูกค้าต้องใช้ความรอบคอบในการเลือกผู้ให้บริการขนส่งที่ตรงกับความต้องการด้านค่าใช้จ่ายและการจัดส่ง ค่าจัดส่งทั้งหมดถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า เราไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการจัดส่ง

 5. การส่งคืนการยกเลิกและการปฏิเสธคำสั่งซื้อ ไม่มีการคืนสินค้าใด ๆ จะได้รับการยอมรับโดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าในรูปแบบของหมายเลข "RMA" ที่ได้รับโดยการโทรติดต่อสำนักงานขายของเรา การเรียกร้องใด ๆ ที่ขาดแคลนหรือแตกด้วยเหตุผลใด ๆ ต้องทำภายใน 3 วันนับจากวันที่ได้รับ ผลตอบแทนทั้งหมดจะต้องได้รับการเรียกเก็บเงิน 25% โดยรวมค่าปรับสภาพใหม่และค่าใช้จ่ายในการบรรจุหีบห่อหากจำเป็น อาจไม่สามารถส่งคืนสินค้าที่ทำขึ้นเองโดยเฉพาะหรือสั่งทำเป็นรายการที่ไม่ได้จัดทำเป็นรายการสั่งทำพิเศษหรือตัดขนาดได้ หากผลิตภัณฑ์ได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยลูกค้าในลักษณะใดก็ตามอาจไม่สามารถส่งคืนได้ ส่งคืนด้วยการให้สิทธิ์และ RMA # จะไม่รวมเครดิตสำหรับค่าจัดส่งหรือค่าแรงของลูกค้าใด ๆ การยกเลิกต้องทำเป็นหนังสือผ่านอีเมลยืนยันภายใน 4 ชั่วโมงนับจากวันที่สั่งซื้อ อาจมีการประเมินค่ายกเลิกใบสั่งซื้อ 25% หาก Professional Plastics ได้ทำหน้าที่ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามคำร้องแล้ว Professional Plastics ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าตามคำสั่งซื้อทั้งหมด

 6. การรับประกันและข้อจำกัดความรับผิดชอบของผู้ผลิต
  1. เราไม่ได้ผลิตหรือควบคุมผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่นำเสนอในเว็บไซต์ของเรา ความพร้อมใช้งานของผลิตภัณฑ์หรือบริการผ่านทางเว็บไซต์ของเราไม่ได้แสดงถึงความเกี่ยวข้องหรือรับรองผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์บริการหรือผู้ผลิตใด ๆ ดังนั้นเราจึงไม่รับประกันใด ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำเสนอในเว็บไซต์ของเรา อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์และบริการที่นำเสนอในเว็บไซต์ของเราจะอยู่ภายใต้การรับประกันของผู้ผลิตตามรายละเอียดในคำอธิบายผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ของเราและรวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ หากต้องการขอรับบริการรับประกันสินค้าชำรุดโปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในการรับประกันของผู้ผลิต
  2. ผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่เสนอในเว็บไซต์นี้ได้จัดเตรียมไว้ให้ "ตามสภาพ" โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการรับประกันความสามารถในการทำธุรกิจใด ๆ (ข) การรับประกันความเป็นส่วนตัวสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ (C) การรับประกันความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ตกเป็นเหยื่อของบุคคลที่สาม ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยตามกฎหมายหลักสูตรการจัดการสนามการใช้งานการค้าหรืออื่น ๆ
  3. บางเขตอำนาจศาล จำกัด หรือไม่อนุญาตให้มีการปฏิเสธการรับประกันโดยนัยหรือการรับประกันอื่น ๆ เพื่อให้ข้อจำกัดความรับผิดชอบข้างต้นอาจไม่สามารถใช้กับคุณได้
  4. คุณแจ้งให้ทราบว่าเราจะไม่รับผิดต่อสภาพการณ์ใด ๆ สำหรับการฝ่าฝืนการรับประกันใด ๆ หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากความล้มเหลวของผู้ผลิตเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อความรับผิดชอบที่ได้รับการรับรองจากคุณ

 7. ข้อจำกัดความรับผิด
  1. ไม่ว่าในกรณีใด ๆ เราจะไม่รับผิดต่อท่านหรือบุคคลที่สามสำหรับผลสืบเนื่องโดยทุจริตเหตุการณ์พิเศษอุบัติเหตุพิเศษค่าเสียหายหรือความเสียหายที่เพิ่มขึ้นสูญเสียผลกำไรหรือรายได้หรือค่าเสื่อมราคาที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องและ / หรือ ในส่วนที่เกี่ยวกับการฝ่าฝืนเงื่อนไขเหล่านี้โดยไม่คำนึงถึง (ก) ไม่ว่าความเสียหายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้หรือไม่ก็ตาม (ข) ไม่ว่าเราจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ก็ตามและ (ค) ทฤษฎีทางกฎหมายหรือทฤษฎีที่บังคับได้ (สัญญา, คดีฉ้อฉลหรือ อื่น ๆ ) ตามที่มีการเรียกร้องค่าสินไหม
  2. ความรับผิดสูงสุดเพียงอย่างเดียวและทั้งหมดของเราด้วยเหตุผลใด ๆ และการแก้ปัญหาเฉพาะตัวและพิเศษสำหรับสาเหตุใดก็ตามจะ จำกัด จำนวนเงินตามจริงที่คุณได้จ่ายให้กับผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณได้สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ของเรา
  3. ข้อจำกัดความรับผิดที่กำหนดไว้ในข้อ 7 (ข) จะไม่ใช้บังคับกับ (1) ความรับผิดอันเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือการกระทำผิดโดยเจตนาโดยชัดแจ้งและ (ii) ความตายหรือการบาดเจ็บทางร่างกายอันเป็นผลมาจากการกระทำหรือการละเว้นของเรา

 8. สินค้าที่ไม่จำหน่ายหรือส่งออก คุณรับรองและรับประกันว่าคุณกำลังซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากเว็บไซต์เพื่อการใช้งานของคุณเองเท่านั้นไม่ใช่เพื่อการขายต่อหรือการส่งออก คุณรับรองและรับประกันว่าการซื้อสินค้าทั้งหมดมีไว้สำหรับการจัดส่งครั้งสุดท้ายไปยังสถานที่ภายในสหรัฐอเมริกา
  1. เป็นนโยบายของ Plastics Professional เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกผลิตภัณฑ์บริการซอฟต์แวร์และข้อมูลทางเทคนิค พนักงานแต่ละคนต้องทุ่มเทให้กับการปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว
  2. การขายการบริการการขนส่งการบัญชีและบุคลากรอื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการส่งออกจะต้องคุ้นเคยและทบทวนกฎและระเบียบต่างๆอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของรัฐบาล ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษในการเผยแพร่ข้อมูลทางเทคนิคแก่ชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นในต่างประเทศหรือในประเทศสหรัฐอเมริกาในการส่งข้อมูล / ซอฟต์แวร์อิเล็กทรอนิกส์และเมื่อมีการส่งออกด้วยมือ
  3. พนักงานพลาสติกระดับมืออาชีพไม่ขายหรือจัดส่งผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายการส่งออกของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือกฎหมายเหล่านี้จะถูกบุกรุกเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ห้ามขายหรือจัดส่งสินค้าให้กับบุคคลหรือ บริษัท ที่ปรากฏในรายชื่อบุคคลที่ปฏิเสธการปฏิเสธหรือ บริษัท ใด ๆ ที่เป็นเจ้าของหรือเกี่ยวข้องกับบุคคลใน บริษัท ที่จดทะเบียน นอกจากนี้ไม่มีการสั่งซื้อหรือการจัดส่งใด ๆ ที่จะต้องทำกับประเทศใด ๆ ภายใต้การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจหรือการค้าที่กำหนดโดยสหรัฐฯเว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยกฎหมายของสหรัฐฯ การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบเหล่านี้อาจส่งผลให้มีการปรับค่าปรับและการลงโทษทางอาญาและทางแพ่งรวมถึงการกักขังบุคคลและการระงับสิทธิพิเศษในการส่งออกพลาสติกมืออาชีพ
  4. ดังนั้นเราต้องระมัดระวังในการคัดกรองลูกค้าและธุรกรรมของเรา ดังนั้นจึงมีความสำคัญมากกว่าที่เคยมีการเข้าใจและปฏิบัติตามคำแนะนำ "รู้จักลูกค้าของคุณ" เพื่อให้พลาสติกมืออาชีพสามารถปฏิบัติตามมาตรฐาน "รู้" ที่ต้องการ
  5. โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีการทำธุรกรรมใด ๆ ในการติดต่อกับบุคคล บริษัท และประเทศที่เกี่ยวข้องกับการขยายอาวุธนิวเคลียร์และกระบวนการทางเคมี / ชีวภาพและ / หรืออาวุธโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์
  6. คำถามทั้งหมดเกี่ยวกับการเสนอขายการจัดส่งหรือการทำธุรกรรมอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งออกจะต้องมีการอ้างอิงถึง Chris Kietzke (1-800-966-PROS) ทันที
  7. การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายการส่งออกใด ๆ และข้อบังคับที่เป็นที่รู้จักของพนักงาน Professional Plastics จะต้องรายงานให้ประธาน บริษัท Professional Plastics ทราบทันที

 9. ความเป็นส่วนตัว นโยบาย ความเป็นส่วนตัว /ความเป็นส่วนตัว ของเราควบคุมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่รวบรวมจากคุณที่เกี่ยวข้องกับการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณผ่านทางไซต์

 10. การให้คะแนนและความเห็นของลูกค้า การให้คะแนนและความคิดเห็นของลูกค้า
  1. ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ควบคุมการดำเนินการของคุณที่เชื่อมโยงกับบริการการให้คะแนนและการให้คะแนนของลูกค้าที่นำเสนอโดย Professional Plastics ("CRR Service") ภายใต้ขอบเขตของความขัดแย้งระหว่างนโยบายความเป็นส่วนตัวของพลาสติกสำหรับมืออาชีพและข้อกำหนดในการให้บริการข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้จะต้องมีการควบคุมในด้านการให้คะแนนและความคิดเห็นของลูกค้า
  2. โดยการส่งเนื้อหาใด ๆ ไปยัง Professional Plastics คุณรับรองและรับประกันว่า:
   1. คุณเป็นผู้แต่งและเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเพียงอย่างเดียว
   2. "สิทธิทางศีลธรรม" ทั้งหมดที่คุณมีในเนื้อหาดังกล่าวได้รับการยกเว้นโดยสมัครใจจากคุณ
   3. เนื้อหาทั้งหมดที่คุณโพสต์ถูกต้อง
   4. คุณมีอายุอย่างน้อย 18 ปี
   5. การใช้เนื้อหาที่คุณจัดหาไม่เป็นการละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้และจะไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อบุคคลหรือองค์กรใด ๆ
  3. คุณตกลงและรับประกันว่าคุณจะไม่ต้องส่งเนื้อหาใด ๆ :
   1. ที่คุณรู้จักว่าเป็นเท็จไม่ถูกต้องหรือทำให้เข้าใจผิด
   2. ที่ละเมิดลิขสิทธิ์สิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าความลับทางการค้าหรือสิทธิในทรัพย์สินอื่น ๆ หรือสิทธิในการประชาสัมพันธ์หรือความเป็นส่วนตัว
   3. ที่ฝ่าฝืนกฎหมายกฎหมายระเบียบหรือกฎระเบียบต่างๆ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการควบคุมการควบคุมการส่งออกการคุ้มครองผู้บริโภคการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมการต่อต้านการเลือกปฏิบัติหรือการโฆษณาที่ผิด)
   4. ซึ่งถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทหมิ่นประมาทความเกลียดชังเชื้อชาติหรือศาสนาที่ลำเอียงหรือล่วงล้ำคุกคามหรือทำผิดกฎหมายอย่างผิดกฎหมายต่อบุคคลห้างหุ้นส่วนหรือ บริษัท ใด ๆ
   5. ซึ่งคุณได้รับการชดเชยหรือได้รับการพิจารณาจากบุคคลที่สาม
   6. ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่อ้างอิงเว็บไซต์อื่นที่อยู่อีเมลแอดเดรสข้อมูลการติดต่อหรือหมายเลขโทรศัพท์
   7. ที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์เวิร์มหรือโปรแกรมหรือไฟล์คอมพิวเตอร์ที่อาจเป็นอันตรายอื่น ๆ
  4. คุณยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหายและถือพลาสติกระดับมืออาชีพ (รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้อำนวยการตัวแทน บริษัท ย่อยกิจการร่วมค้าพนักงานและผู้ให้บริการบุคคลที่สาม) ไม่เป็นอันตรายต่อการเรียกร้องความต้องการและความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริงและเป็นผลสืบเนื่อง รู้จักและไม่รู้จักรวมถึงค่าทนายที่สมเหตุสมผลเกิดขึ้นจากการละเมิดการรับรองและการรับประกันของคุณที่ระบุข้างต้นหรือการละเมิดกฎหมายหรือสิทธิของบุคคลที่สาม
  5. สำหรับเนื้อหาใด ๆ ที่คุณส่งมาคุณยินยอมให้ Professional Plastics เป็นกรรมสิทธิ์ตลอดกาลไม่สามารถเพิกถอนไม่ได้เป็นค่าลิขสิทธิ์สิทธิ์ในการโอนสิทธิ์และสิทธิ์การใช้งานในการใช้คัดลอกแก้ไขลบอย่างครบถ้วนปรับเปลี่ยนเผยแพร่แปลสร้างสรรค์สร้างผลงานลอกเลียนแบบจากและ / และ / หรือเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวและ / หรือรวมเนื้อหาดังกล่าวไว้ในรูปแบบใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อกลางหรือเทคโนโลยีทั่วโลกโดยไม่มีค่าตอบแทนใด ๆ
  6. เนื้อหาทั้งหมดที่คุณส่งมาอาจถูกนำมาใช้ตามความเห็นของ Professional Plastics พลาสติก Professional ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงย่อหรือลดเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์ Professional Plastics ที่ บริษัท Professional Plastics พิจารณาว่าดุลยพินิจในการละเมิดหลักเกณฑ์ด้านเนื้อหาหรือข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อกำหนดในการให้บริการนี้ พลาสติกระดับมืออาชีพไม่รับประกันว่าคุณจะมีการขอความช่วยเหลือจาก Professional Plastics เพื่อแก้ไขหรือลบเนื้อหาใด ๆ ที่คุณส่งมา การให้คะแนนและความคิดเห็นที่เป็นลายลักษณ์อักษรจะถูกโพสต์โดยทั่วไปภายในสองถึงสี่วันทำการ อย่างไรก็ตาม บริษัท Professional Plastics ขอสงวนสิทธิ์ในการลบหรือปฏิเสธที่จะโพสต์ข้อความใด ๆ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณรับทราบว่าคุณไม่ใช่ Professional Plastics รับผิดชอบต่อเนื้อหาในการส่งของคุณ เนื้อหาใด ๆ ที่คุณส่งจะต้องไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในส่วนของ Professional Plastics ตัวแทน บริษัท สาขา บริษัท ในเครือคู่ค้าหรือผู้ให้บริการรายอื่นและกรรมการเจ้าหน้าที่และพนักงานของ บริษัท
  7. พลาสติกระดับมืออาชีพอาจต้องการให้คุณระบุข้อมูลหรือข้อมูลบางอย่างเพื่อส่งความคิดเห็น โดยการส่งความคิดเห็นคุณยอมรับและยินยอมที่จะใช้และโปรโมชันส่งเสริมการขายของ Professional Plastics (ไม่ว่าออนไลน์หรือออฟไลน์) ของข้อมูลหรือข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้ไว้หรือเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจทานของคุณ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด ถึงชื่อใด ๆ ก็ตาม ชื่อผู้ใช้ชื่อหน้าจอหรือตัวระบุอื่น ๆ ตลอดจนอายุที่ตั้งหรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่คุณเลือกที่จะให้)

 11. การแปลภาษา เว็บไซต์ Professional Plastics ได้รับการแปลเพื่อความสะดวกของคุณโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษาที่ขับเคลื่อนโดย Google แปลภาษา ความพยายามที่สมเหตุสมผลได้ทำขึ้นเพื่อให้คำแปลที่ถูกต้อง แต่ไม่มีการแปลโดยอัตโนมัติที่สมบูรณ์แบบและไม่ได้มีไว้เพื่อแทนที่นักแปลของมนุษย์ การแปลได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นบริการแก่ผู้ใช้เว็บไซต์ Professional Plastics และมีให้ "ตามสภาพ" การรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยก็คือความถูกต้องความน่าเชื่อถือหรือความถูกต้องของคำแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาอื่น ๆ เนื้อหาบางอย่าง (เช่นรูปภาพวิดีโอ Flash ฯลฯ ) อาจไม่ได้รับการแปลอย่างถูกต้องเนื่องจากข้อ จำกัด ของซอฟต์แวร์การแปล ข้อความอย่างเป็นทางการเป็นฉบับภาษาอังกฤษของเว็บไซต์ ความแตกต่างหรือความแตกต่างที่เกิดขึ้นในการแปลจะไม่มีผลผูกพันและไม่มีผลตามกฎหมายสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือการบังคับใช้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์ที่แปลโปรดดูเว็บไซต์เวอร์ชันภาษาอังกฤษซึ่งเป็นฉบับอย่างเป็นทางการ บริการนี้อาจมีการ แปลโดย GOOGLE GOOGLE ปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการแปลโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยรวมถึงการรับประกันความถูกต้องความเชื่อถือได้และการรับประกันโดยนัยใด ๆ ที่เกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไรความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะและการไม่ใช้การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

 12. เหตุสุดวิสัย เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อท่านและไม่ถือว่าผิดนัดหรือละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้เนื่องจากความล้มเหลวหรือความล่าช้าในการปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้เมื่อและในกรณีที่ความล้มเหลวหรือความล่าช้าดังกล่าวเกิดจากหรือเป็นผลมาจากการกระทำหรือสถานการณ์ การกระทำของพระเจ้าน้ำท่วมแผ่นดินไหวระเบิดการกระทำของรัฐบาลสงครามการบุกรุกหรือการสู้รบ (ไม่ว่าจะมีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม) การคุกคามหรือการก่อการร้ายการก่อจลาจลหรือความไม่สงบทางแพ่งอื่น ๆ (หรือเกี่ยวข้องกับพนักงานของเรา) หรือข้อ จำกัด หรือความล่าช้าที่ส่งผลกระทบต่อผู้ให้บริการหรือไม่สามารถใช้งานหรือความล่าช้าในการจัดหาวัสดุหรือวัสดุที่เหมาะสมหรือการสลายตัวทางโทรคมนาคมหรือ ไฟฟ้าดับ

 13. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ถูกควบคุมโดยและตีความตามกฎหมายภายในของรัฐแคลิฟอร์เนียโดยไม่ให้ผลต่อการเลือกหรือข้อขัดแย้งทางกฎหมายข้อบัญญัติหรือกฎ (ไม่ว่าจะเป็นของรัฐแคลิฟอร์เนียหรือเขตอำนาจอื่นใด ) ที่อาจทำให้เกิดการใช้กฎหมายของเขตอำนาจศาลอื่นนอกเหนือจากรัฐแคลิฟอร์เนีย

 14. การสละเวลาในการทดลองของคณะลูกขุน
  1. คุณและพลาสติกที่เป็นมืออาชีพตกลงที่จะให้สิทธิใด ๆ ในการร้องทุกข์ในคดีอาญาหรือศาลก่อน สิทธิอื่น ๆ ที่คุณต้องการหากคุณต้องการศาลอาจยังไม่สามารถใช้ได้

 15. การมอบหมาย คุณจะไม่มอบหมายสิทธิใด ๆ ของคุณหรือมอบหมายภาระหน้าที่ของคุณภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าของเรา การมอบหมายหรือการมอบหมายใด ๆ ที่เจตนากระทำผิดตามมาตรา 14 นี้ถือเป็นโมฆะ ไม่มีการมอบหมายหรือมอบอำนาจใด ๆ ให้คุณปลดภาระผูกพันใด ๆ ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้

 16. ไม่มีการสละสิทธิ์ ความล้มเหลวของเราในการบังคับใช้สิทธิหรือข้อบัญญัติใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ในการบังคับใช้สิทธิหรือข้อบัญญัติดังกล่าวในอนาคต การสละสิทธิ์หรือบทบัญญัติใด ๆ จะมีผลเฉพาะเมื่อเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจจาก Professional Plastics

 17. ไม่มีผู้รับประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สาม ข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ได้ใช้และไม่ได้มีไว้เพื่อให้สิทธิ์หรือการเยียวยาใด ๆ แก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่นนอกเหนือจากคุณ

 18. ประกาศ
  1. ถึงคุณ. เราอาจแจ้งให้คุณทราบภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้โดย: (i) ส่งข้อความไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณระบุหรือ (ii) โดยการโพสต์ไปที่เว็บไซต์ คำบอกกล่าวที่ส่งทางอีเมลจะมีผลเมื่อเราส่งอีเมลและประกาศที่เราให้ไว้โดยการโพสต์จะมีผลเมื่อโพสต์ เป็นความรับผิดชอบของคุณในการทำให้ที่อยู่อีเมลของคุณเป็นปัจจุบัน
  2. สำหรับพวกเรา. เพื่อแจ้งให้เราทราบภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้คุณต้องติดต่อเราดังต่อไปนี้ (i) โดยการส่งแฟกซ์ไปที่ 714-278-6750 หรือไปรษณีย์ที่ได้ลงทะเบียนหรือได้รับการรับรองไปยัง Professional Plastics, Inc. , 1810 E. Valencia Dr. , Fullerton, CA 92831 เราอาจทำการปรับปรุงหมายเลขโทรสารหรือที่อยู่สำหรับแจ้งให้เราทราบโดยการโพสต์หนังสือแจ้ง บนไซต์ คำบอกกล่าวที่จัดส่งโดยส่วนตัวจะมีผลในทันที คำบอกกล่าวที่จัดเตรียมโดยการส่งแฟกซ์หรือการส่งเอกสารข้ามคืนจะมีผลในวันทำการหนึ่งวันหลังจากส่ง คำบอกกล่าวที่ให้ไว้ในจดหมายที่ลงทะเบียนหรือจดหมายรับรองจะมีผลใช้บังคับสามวันทำการหลังจากส่ง

 19. ความสามารถแยกเป็นสัดส่วน หากบทบัญญัติใด ๆ ในข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ถูกต้องมีความผิดพลาดเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้บทบัญญัติดังกล่าวจะถือว่าถูกตัดขาดจากข้อกำหนดเหล่านี้และจะไม่มีผลต่อความถูกต้องหรือการบังคับใช้ข้อกำหนดที่เหลืออยู่ของข้อกำหนดนี้

 20. ข้อตกลงทั้งหมด การยืนยันคำสั่งซื้อข้อกำหนดเหล่านี้ข้อกำหนดในการใช้เว็บไซต์และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราจะถือว่าเป็นข้อตกลงขั้นสุดท้ายและแบบบูรณาการระหว่างคุณและเราในเรื่องที่มีอยู่ในข้อกำหนดนี้

พลาสติกมืออาชีพสถานที่
สถานที่ทั่ว
แนะนำสำหรับคุณ