ผู้จัดจำหน่ายพลาสติกแผ่นพลาสติก, แท่งพลาสติกท่อพลาสติก, ลูกแก้ว, ร้านค้า
อุตสาหกรรม Spotlight
การถ่ายภาพสตูดิโอ (7220-PH)
สตูดิโอถ่ายภาพ
สตูดิโอถ่ายภาพอุปกรณ์และเครื่องใช้ - สตูดิโอถ่ายภาพเป็นพื้นที่ทำงานและร่างกายขององค์กร เป็นพื้นที่ทำงานเหมือนกับสตูดิโอของศิลปิน แต่ให้พื้นที่ในการพัฒนาพิมพ์พิมพ์และทำซ้ำรูปภาพ การฝึกอบรมการถ่ายภาพและการแสดงภาพที่เสร็จสิ้นอาจเป็นไปได้ ...
  • View In English
  • ผู้นำในแผ่นพลาสติก, แท่ง, ท่อ, โปรไฟล์และส่วนประกอบ
  • ขอใบเสนอราคา

เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ (2835-Si)

เพิ่มเติมช่องหัวเราะคิกคัก
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ (2835-Si)
บริษัท ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือที่ใช้ในส่วนนี้ที่ใช้เป็นหลักสำหรับการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการของคุณสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพ ความต้องการเป็นแรงผลักดันโดยการใช้จ่ายในการให้บริการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์วิจัยทางวิทยาศาสตร์และตลาดผู้ใช้ปลายทางอื่น ๆ การทำกำไรของแต่ละ บริษัท ขึ้นอยู่กับการควบคุมต้นทุนการผลิตและการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็วรอบนวัตกรรม บริษัท ขนาดใหญ่เพลิดเพลินไปกับการประหยัดจากขนาดในการจัดหาส่วนประกอบของวัสดุและการกระจายสินค้า บริษัท ขนาดเล็กสามารถแข่งขันโดยมีความเชี่ยวชาญในเครื่องมือสำหรับตลาดเฉพาะหรือโดยการพัฒนาชื่อเสียงสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง อุตสาหกรรมสหรัฐมีความเข้มข้นสูง: ที่ใหญ่ที่สุด 50 บริษัท คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 80% ของรายได้ ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ตราสารโครมา, สเปกโทรมิเตอร์มวลเมตรค่า pH และระบบการวิเคราะห์ความร้อน บริษัท ในอุตสาหกรรมนี้ยังอาจผลิตซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์เช่นเดียวกับปิเปต, น้ำยาและเครื่องอุปโภคบริโภคอื่น ๆ ในห้องปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะใช้ในการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพของวัสดุต่างๆหรือสารประกอบ
 1  2 หน้าต่อไป 


 1  2 หน้าต่อไป 

มียอดขายสูงสุด
พลาสติกมืออาชีพสถานที่
มียอดขายสูงสุด