ผู้จัดจำหน่ายพลาสติกแผ่นพลาสติก, แท่งพลาสติกท่อพลาสติก, ลูกแก้ว, ร้านค้า พลาสติกมืออาชีพขายแผ่นพลาสติก, ก้านพลาสติก, ท่อพลาสติกและฟิล์มพลาสติกและวัสดุสำหรับอุตสาหกรรมใด
พลาสติกมืออาชีพสถานที่
บัญชี บัญชี รถเข็น รถเข็น
เกี่ยวกับเรา       ร่วมงานกับเรา       สถานที่      ติดต่อเรา

Home Norplex Phenolic Resin - Cotton Fabric Substrates
 
Norplex Phenolic Resin - Cotton Fabric Substrates
 

BR25 consists of multiple plies of heavy-weight canvas cloth saturated with phenolic resin system. The pre-preg (b-stage) plies are then laminated under heat and pressure to produce a thermoset composite material. The resin is modified with (1) graphitic carbon, which provides internal lubrication to reduce frictional heat generation and wear of metal shafts on the bearing, and (2) alumina, which adds hardness to the bearing to reduce wear. BR25 laminates offer load-bearing capacities equivalent to those of brass and bronze, but will not seize to metal shafts, speeding up bearing replacement and reducing equipment downtime. Compared to thermoplastics, BR25 provides superior load-bearing properties and has a Coefficient of Thermal Expansion that more closely matches the CTEs of metal shafts. BR25 is used to make water-cooled propeller stave bearings on ships. In addition, steel and aluminum rolling mills prefer BR25 bearings to metal and thermoplastic bearings because they last longer in many applications and can be replaced quickly during overhauls.

BR30 consists of multiple plies of heavy-weight canvas cloth saturated with phenolic resin system modified with alumina, which adds hardness to the bearing to reduce wear. The pre-preg (b-stage) plies are then laminated under heat and pressure to produce a thermoset composite material. BR30 laminates offer load-bearing capacities equivalent to those of brass and bronze, but will not seize to metal shafts, speeding up bearing replacement and reducing equipment downtime. Compared to thermoplastics, BR30 provides superior load-bearing properties and has a Coefficient of Thermal Expansion that more closely matches the CTEs of metal shafts. BR30 is used to make water-cooled propeller stave bearings on ships. In addition, steel and aluminum rolling mills prefer BR30 bearings to metal and thermoplastic bearings because they last longer in many applications and can be replaced quickly during overhauls.

BR50 consists of multiple plies of heavyweight canvas cloth saturated with phenolic resin system. The pre-preg (b-stage) plies are then laminated under heat and pressure to produce a thermoset composite material. Considered the basic phenolic bearing material, BR50 is available in black and a natural phenolic color. BR50 laminates offer load-bearing capacities equivalent to those of brass and bronze, but will not seize to metal shafts, speeding up bearing replacement and reducing equipment downtime. Compared to thermoplastics, BR50 provides superior load-bearing properties and has a Coefficient of Thermal Expansion that more closely matches the CTEs of metal shafts. BR50 is used to make water-cooled propeller stave bearings on ships. In addition, steel and aluminum rolling mills prefer BR50 bearings because they last longer than metal and thermoplastic bearings in many applications and can be replaced quickly during overhauls.

BR60 consists of multiple plies of heavy-weight canvas cloth saturated with phenolic resin system, modified with molybdenum disulfide, which provides internal lubrication to reduce frictional heat generation and wear of metal shafts on the bearing. The pre-preg (b-stage) plies are then laminated under heat and pressure to produce a thermoset composite material. BR60 laminates offer load-bearing capacities equivalent to those of brass and bronze, but will not seize to metal shafts, speeding up bearing replacement and reducing equipment downtime. Compared to thermoplastics, BR60 provides superior load-bearing properties and has a Coefficient of Thermal Expansion that more closely matches the CTEs of metal shafts. BR60 is used to make water-cooled propeller stave bearings on ships. In addition, steel and aluminum rolling mills prefer BR60 bearings because they last longer than metal and thermoplastic bearings in many applications and can be replaced quickly during overhauls.

BR70 consists of multiple plies of heavy-weight canvas cloth saturated with phenolic resin system modified with alumina, which adds hardness to the bearing to reduce wear. The pre-preg (b-stage) plies are then laminated under heat and pressure to produce a thermoset composite material. Similar in construction to BR30, this product is colored red for easier inspection of bearing surfaces. BR70 laminates offer load-bearing capacities equivalent to those of brass and bronze, but will not seize to metal shafts, speeding up bearing replacement and reducing equipment downtime. Compared to thermoplastics, BR70 provides superior load-bearing properties and has a Coefficient of Thermal Expansion that more closely matches the CTEs of metal shafts. BR70 is used to make water-cooled propeller stave bearings on ships. In addition, steel and aluminum rolling mills prefer BR70 bearings to metal and thermoplastic bearings because they last longer in many applications and can be replaced quickly during overhauls.

MC223 is a medium-weave cotton phenolic composite specifically formulated to meet MIL-P-18324 requirements. Easy to machine, this product offers superior load-bearing properties and a low coefficient of friction. Known in the shipbuilding industry as “Marine Micarta,” MC223 has long been used in the industry to make dry, water-cooled, and lubricated bearings. Applications include pintle and stave-type bearings for rudder shafts. The product is also suitable for heavy equipment applications that require finer machining profiles than those provided by bearing-grade laminates.

MC320LE is composed of a fine-weave bleached cotton fabric combined with a phenolic resin system. This composite provides medium strength and excellent wear and electrical characteristics. MC320LE offers the best qualities of a woven cloth with a uniformly tight weave for excellent machining. It is suitable for terminal boards in the marine industry, and bearing retainers and other frictional wear applications.

NP310 (NEMA C) consists of a cotton canvas fabric and general-purpose phenolic resin. The product is easy to machine and operates with less noise than metal. In addition, this material is not as abrasive as fiberglass alternatives when used in wear applications. Since it does not spark when struck, NP310 can be used in explosion-proof environments. The material is commonly used to make gears, pulleys, rollers, and guides. NP310 is a mechanical grade and does not have electrical properties comparable to NP310E. NP310 complies with the requirements of MIL-I-24768/18, Type GPG, and IEC 60893–3–4–PF CC 201.

NP310BW is composed of a cotton fabric combined with a phenolic resin system, in which a metallic screen is placed to better dissipate heat than standard cotton phenolic composite by itself. This product is designed for devices that generate large amounts of heat but cannot be externally cooled using liquids. Applications include trunion wheels, wire strander rolls, and pile driver head cushions.

NP310E (NEMA CE) consists of a cotton canvas type fabric and electrically insulating phenolic resin system. NP310E is easy to machine and operates with less noise than metal. In addition, this material is not as abrasive as fiberglass alternatives when used in wear applications. Since it does not spark when struck, NP310E can be used in explosion-proof environments. The material is commonly used to make gears, pulleys, rollers, and guides, as well as electrically insulated parts such as control boards. NP310E complies with the requirements of MIL-I-24768/14, Type FBG, and IEC 60893–3–4–PF CC 203.

NP310HT combines a cotton canvas fabric with general-purpose phenolic resin. The product is heat treated in sheet form to reduce dimensional changes as it ages in use. NP310HT is easy to machine and operates with less noise than metal. In addition, this physical material is not as abrasive as fiberglass alternatives when used in wear applications. Since it does not spark when struck, NP310HT can be used in explosion-proof environments. The material is commonly used to make gears, pulleys, rollers, and guides.

NP310LS is composed of a woven cotton fabric and a specially-engineered phenolic resin system designed to meet GE A50A341-S8 requirements for low-shrink canvas materials. NP310LS uses the same resin system as the NP342LS, but this version uses canvas instead of the finer-weave sheeting fabric of NP342LS. The more popular product of the two, NP342LS offers easier and cleaner (less "fuzzies") machining than the NP310LS alternative.

NP310U is a utility grade made of low-cost materials consisting of a cotton canvas fabric and a general-purpose phenolic resin. This material is commonly used to make gears, pulleys, rollers, and guides.

NP313 is composed of cotton fabric combined with a phenolic resin system that has been enhanced with a molybdenum disulfide powder to reduce wear. NP313 is easy to machine and operates with less noise than metal. In addition, this physical material is not as abrasive as fiberglass alternatives when used in wear applications. Since it does not spark when struck, the product can be used in explosion-proof environments. Applications include a variety of parts subject to wear and yet, NP313 maintains most of its electrical properties. NP313 has better wear properties than NP310 and is used where additional lubrication is very low or non-existent.

NP313HT is composed of cotton canvas fabric and phenolic resin enhanced with a molybdenum disulfide lubricant to reduce wear. The product is also heat treated to reduce dimensional changes as it ages. NP313HT is easy to machine and operates with less noise than metal. In addition, this physical material is not as abrasive as fiberglass alternatives when used in wear applications. Since it does not spark when struck, the product can be used in explosion-proof environments. Applications include a variety of parts subject to wear.

NP315 consists of cotton canvas fabric combined with a phenolic resin enhanced with a solid graphite lubricant to reduce wear. The product is easy to machine and operates with less noise than metal. In addition, this physical material is not as abrasive as fiberglass alternatives when used in wear applications. Since it does not spark when struck, the product can be used in explosion-proof environments. Applications include a variety of parts subject to wear. This material can conduct electricity and it should not be used where this could cause a safety hazard.

NP318 is a post-forming canvas phenolic material, which is composed of a cotton fabric and a modified phenolic resin system that allows the material to be heated, formed into a specific shape, and then cooled under restraint to hold the newly formed shape. NP318 does not meet the NEMA requirement for non-afterglow for Grade CF, but is used for applications by Boeing Aircraft, with exemption of the non-afterglow requirement.

NP320 (NEMA L) is used where better machining is needed compared to that offered by canvas grades. This product consists of a fine-weave linen fabric and general-purpose phenolic resin. Besides easy machining, NP320 operates with less noise than metal. In addition, this physical material is not as abrasive as fiberglass alternatives when used in wear applications. Since it does not spark when struck, NP320 can be used in explosion-proof environments. Suitable for smaller and more intricate shapes than those made with NP310, this product is commonly used to make gears, pulleys, rollers, and guides.

NP320E (NEMA LE) is used where better machining is needed compared to that offered by canvas grades This product consists of a fine-weave linen fabric and electrical grade of phenolic resin. Besides easy machining, NP320E operates with less noise than metal. In addition, this physical material is not as abrasive as fiberglass alternatives when used in wear applications. Since it does not spark when struck, NP320E can be used in explosion-proof environments. Suitable for smaller and more intricate shapes than those made with NP310, this product is commonly used to make gears, pulleys, rollers, and guides, as well as electrical insulating parts.

NP320U is a utility grade made of low-cost materials. For better machining than that offered by canvas grades, this product consists of a fine-weave linen fabric and general-purpose phenolic resin. Besides easy machining, NP320U operates with less noise than metal. NP320U can be used in explosion-proof environments, and is suitable for smaller and more intricate shapes than those made with NP310, this product is commonly used to make gears, pulleys, rollers, and guides.

NP321 is a combination of bleached linen combined with a phenolic resin impregnated with an internal lubricant. It offers better machining than canvas grades, excellent wear resistance and long wear with low distortion in sliding wear applications. NP321 is suitable for smaller and more intricate shapes than those made with NP310, and is commonly used to make a variety of parts subject to wear. Applications include vanes for air and liquid pumps, and small compressors. NP321 remains very flat during fabrication and in the application.

NP322 is a combination of a linen substrate and a phenolic resin in which a solid lubricant is suspended. It is used when better machining than that offered by canvas grades and non-conducting internal lubrication are needed. This product consists of a linen fabric and phenolic resin enhanced with a molybdenum sulfide lubricant to reduce wear. Besides easy machining, NP322 operates with less noise than metal. NP322 can be used in explosion-proof environments and is suitable for smaller and more intricate shapes than those made with NP313. This product is commonly used to make a variety of parts that are subject to wear.

NP322HT is the heat-treated version of NP322 and is used when a smoother finish and most thermally-stable part is needed in the final application. NP322HT can be used in explosion-proof environments. Suitable for smaller and more intricate shapes than those made with NP313, this product is commonly used to make a variety of parts subject to repeated wear cycling.

NP325 is used when better machining is needed than that offered by the comparable canvas grade NP315. This product consists of a linen fabric and phenolic resin enhanced with a graphite lubricant to reduce wear. NP325 can be used in explosion-proof environments. It is suitable for smaller and more intricate shapes than those made with NP315 and is commonly used to make a variety of parts subject to wear. This material is more prone to conduct electricity and it should not be used in applications where this attribute is a potential safety hazard.

NP342 consists of cotton sheeting and general-purpose phenolic resin. In terms of price and quality of machining, this material is an intermediate option between canvas and linen grades. The product is easy to machine and operates with less noise than metal. In addition, this material is not as abrasive as fiberglass alternatives when used in wear applications.

NP342LS consists of cotton sheeting combined with a general-purpose phenolic resin system. In terms of price and quality of machining, this material is an intermediate option between canvas and linen grades. NP342LS includes additives and heat treating prior to shipment, which reduces shrinkage when the product is in use. NP342LS is approved for use in air motor vane applications.

NP344 is composed of cotton sheeting and phenolic resin system enhanced by a molybdenum disulfide lubricant that reduces wear. The product is easy to machine and operates with less noise than metal. In addition, this physical material is not as abrasive as fiberglass alternatives when used in wear applications. Since it does not spark when struck, the product can be used in explosion-proof environments. The machining quality is between NP313 and NP347. NP344 is commonly used to make a variety of parts subject to wear.

NP347 is composed of a bleached cotton canvas combined with a phenolic resin system enhanced by a molybdenum disulfide lubricant that reduces wear. NP347 is easy to machine and operates with less noise than metal. Since it does not spark when struck, the product can be used in explosion-proof environments. NP347 uses a finer fabric than NP313 and therefore, can be machined with a smoother finish for better fit and less exposed fibers. It also has better machining characteristics that the non-bleached version, NP344. It is used to make a variety of parts subject to wear, which also require the smoother final finish.

 

  นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข้อตกลงและเงื่อนไข | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อเรา | เกี่ยวกับเรา | ประวัติความเป็นมาของเรา

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โทรหาเรา 1-888-995-7767

©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2018 พลาสติกระดับมืออาชีพ

Powered by Powered by Google Translate Translate