ผู้จัดจำหน่ายพลาสติกแผ่นพลาสติก, แท่งพลาสติกท่อพลาสติก, ลูกแก้ว, ร้านค้า
อุตสาหกรรม Spotlight
FPD-LCD-TFT (3679-LC)
FPD-LCD-TFT
FPD (Flat Panel Display), LCD (จอแสดงผลคริสตัลเหลว) และ TFT (จอแสดงผลทรานซิสเตอร์ฟิล์มบาง) - จอแสดงผลแบบแบนเป็นเทคโนโลยีการรับชมแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถดูเนื้อหาในอุปกรณ์บันเทิงอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและ โทรศัพท์มือถือและหลายประเภท ...
  • View In English
  • ผู้นำในแผ่นพลาสติก, แท่ง, ท่อ, โปรไฟล์และส่วนประกอบ
  • ขอใบเสนอราคา
Now Open in Tampa, Florida

ตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมและการฟื้นฟู (8744-EM)

เพิ่มเติมช่องหัวเราะคิกคัก
ตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมและการฟื้นฟู (8744-EM)
การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคือการกำจัดมลพิษหรือสิ่งปนเปื้อนจากน้ำ (ทั้งน้ำบาดาลและน้ำผิวดิน) และดิน ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถูกนำออกเพื่อการปกป้องสุขภาพของมนุษย์รวมถึงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม การฟื้นฟูดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั้งเพื่อการพัฒนาขื้นใหม่หรือเพื่อฟื้นฟูสภาพธรรมชาติ ไซต์ที่ใช้ในการกำจัดของเสียอันตรายเป็นความท้าทายที่ไม่เหมือนใครในการทำความสะอาด การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมมีการควบคุมอย่างมากและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดทางกฎหมายมากมายซึ่งโดยทั่วไปจะขึ้นอยู่กับการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมดำเนินไปในสื่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ ดินตะกอนน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน บทความนี้จัดจำแนกการฟื้นฟูตามสภาพน้ำหรือดิน การบำบัดน้ำรวมทั้งน้ำใต้ดินและน้ำผิวดินในขณะที่การฟื้นฟูดินประกอบด้วยชั้นดินชั้นดินและดินตะกอน การฟื้นฟูดินและน้ำอาจดำเนินการแยกหรือร่วมกันขึ้นอยู่กับชนิดและขอบเขตของมลพิษ วิธีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การประเมินสถานที่และการทำแผนที่การขุดลอกและการขุดลอกปั๊มและการรักษาการแข็งตัวและการรักษาเสถียรภาพการออกซิเดชันการสกัดด้วยไอน้ำมันและการทดแทนทางชีวภาพ


มียอดขายสูงสุด
พลาสติกมืออาชีพสถานที่
มียอดขายสูงสุด