ผู้จัดจำหน่ายพลาสติกแผ่นพลาสติก, แท่งพลาสติกท่อพลาสติก, ลูกแก้ว, ร้านค้า
อุตสาหกรรม Spotlight
รักษาความปลอดภัย - เรือนจำ - คุก (9223-SP)
การรักษาความปลอดภัย - คุก - คุก
คุกคุกสถานที่คุมขังและสถานที่ที่ปลอดภัยอื่น ๆ มักใช้วัสดุพลาสติกสำหรับหน้าต่างกระแทกและกระจกกันกระสุนรวมถึงงานอื่น ๆ ภายในแผนกซ่อมบำรุง พลาสติกระดับมืออาชีพมีวัสดุหลายอย่างเพื่อตอบสนองระดับ ballistic ต่างๆใน ...
  • View In English
  • ผู้นำในแผ่นพลาสติก, แท่ง, ท่อ, โปรไฟล์และส่วนประกอบ
  • ขอใบเสนอราคา

ตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมและการฟื้นฟู (8744-EM)

เพิ่มเติมช่องหัวเราะคิกคัก
ตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมและการฟื้นฟู (8744-EM)
การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคือการกำจัดมลพิษหรือสิ่งปนเปื้อนจากน้ำ (ทั้งน้ำบาดาลและน้ำผิวดิน) และดิน ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถูกนำออกเพื่อการปกป้องสุขภาพของมนุษย์รวมถึงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม การฟื้นฟูดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั้งเพื่อการพัฒนาขื้นใหม่หรือเพื่อฟื้นฟูสภาพธรรมชาติ ไซต์ที่ใช้ในการกำจัดของเสียอันตรายเป็นความท้าทายที่ไม่เหมือนใครในการทำความสะอาด การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมมีการควบคุมอย่างมากและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดทางกฎหมายมากมายซึ่งโดยทั่วไปจะขึ้นอยู่กับการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมดำเนินไปในสื่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ ดินตะกอนน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน บทความนี้จัดจำแนกการฟื้นฟูตามสภาพน้ำหรือดิน การบำบัดน้ำรวมทั้งน้ำใต้ดินและน้ำผิวดินในขณะที่การฟื้นฟูดินประกอบด้วยชั้นดินชั้นดินและดินตะกอน การฟื้นฟูดินและน้ำอาจดำเนินการแยกหรือร่วมกันขึ้นอยู่กับชนิดและขอบเขตของมลพิษ วิธีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การประเมินสถานที่และการทำแผนที่การขุดลอกและการขุดลอกปั๊มและการรักษาการแข็งตัวและการรักษาเสถียรภาพการออกซิเดชันการสกัดด้วยไอน้ำมันและการทดแทนทางชีวภาพ
Sort By:
มียอดขายสูงสุด
พลาสติกมืออาชีพสถานที่
มียอดขายสูงสุด